Ansøgning og optagelseskriterier til psykoterapeutuddannelsen

Holdstart

gc3c24297aefcf6138421382f657eef7372b6340913c2be77acd6a38cad98530fa80da20d353394fa33cbbe4138a4cb4a_1280-437919.jpg

1. års studerende 2024-2025

Førsteårs studerende starter op torsdag d. 29. august 2024

Fast ugentlig mødedag vil være torsdage 16:30 – 20:30 og
derudover ca. 1 weekend-dag pr. måned.
gfee7ded84c98ddd23fc0abb04928cf93e6348710051f7607834566ffcdc7da2febe4694a52335eef454b804b6aca47ed57650bd56e893e3a8a712d3c4d1b7fd7_1280-3109835.jpg

2. års studerende 2024-2025

Andetårs studerende starter op onsdag d. 2. oktober 2024

Fast ugentlig mødedag vil være onsdage 17 – 21 og
derudover ca. 1 weekend-dag pr. måned.
g707350cc76debd920c7336e4eff4bacc044018eb849d8e59dfafd22b16e26ceecd702fb3eee0802964c2a5de4ecf421c18182fb1bcbf25820e1bb1bfd10b0632_1280-3085368.jpg

3. års studerende 2024-2025

Tredjeårs studerende starter op mandag d. 7. oktober 2024

Fast ugentlig mødedag vil være mandage 17 – 21 og
derudover ca. 1 weekend-dag pr. måned.
g88105dab365b94593dd70c1ac3a9e31c5b2671035a0d50a23069aa0566cf57f4e34dc8355ae7c0c5b4fe789322448f79_1280-437923.jpg

4. års studerende 2024-2025

Fjerdeårs studerende starter op tirsdag d. 1. oktober 2024

Fast ugentlig mødedag vil være tirsdage 16:30 – 20:30 og
derudover ca. 1 weekend-dag pr. måned.

Herunder kan du læse om optagelseskrav til psykoterapeutuddannelsen og de tre kvoter, vores studerende bliver optaget på.
For alle tre kvoter gælder, at du skal være fyldt 28 år.

Kvote 1

For optagelse på kvote 1 gælder:

Du har en mellemlang (bachelor 3 år) eller lang (kandidat 5 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter. Du er f.eks. psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut eller pædagog. Har du en anden uddannelse på tilsvarende niveau, som ikke er af psykologisk eller pædagogisk karakter, kan du optages på kvote 1 efter en konkret vurdering.

Du har mindst tre års erhvervserfaring inden for din uddannelse eller anden relevant erhvervserfaring.

Når du søger om optagelse på kvote 1, bedes du sende:

Eksamensbeviser, kursusbeviser.

Et kort CV. 

En motiveret ansøgning om, hvorfor du er interesseret i at læse til psykoterapeut.

Kvote 2

For optagelse på kvote 2 gælder:

Du har en mellemlang uddannelse (3 år) af ikke-psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.

Du har arbejdet mindst tre år på fuldtid inden for et område med mellemmenneskelig kontakt.

Når du søger om optagelse på kvote 2, bedes du sende:

Eksamensbeviser, kursusbeviser.

Et kort CV. 

En motiveret ansøgning, hvori du fortæller, hvorfor du ønsker at videreuddanne dig som psykoterapeut og hvor du demonstrerer, at du er motiveret for at arbejde med din egen personlige udvikling.

Kvote 3

For optagelse på kvote 3 gælder:

En grunduddannelse af mindst tre års varighed – f.eks.: en erhvervsuddannelse eller pædagogmedhjælperuddannelse og senere en 1-årig efteruddannelse, kok, tømrer, uddannet indenfor regnskab eller frisør.

Du skal have mindst 5 års erhvervserfaring inden for et job af mellemmenneskelig kontakt.

Når du søger om optagelse på kvote 3, bedes du sende:

Eksamensbeviser, kursusbeviser fra højere læreanstalter eller lignende indenfor psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi og supervision.

Et kort CV. 

En motiveret ansøgning, hvori du fortæller, hvorfor du ønsker at videreuddanne dig som psykoterapeut og hvor du demonstrerer, at du er motiveret for at arbejde med din egen personlige udvikling.

Skole optagelse
Dispensation

PUC kan give dispensation for kravene på hhv. kvote 1, 2 og 3 i særlige tilfælde.
Du vil blive indkaldt til en personlig optagelsessamtale, hvor vi sammenholder din motivation, udviklingsparathed, din evne til at reflektere, din erhvervs- og livserfaring med de krav, du vil blive mødt i på uddannelsen. Vurderer vi, at du er i besiddelse af personlige egenskaber kombineret med erfaring i at arbejde med andre mennesker, vil du blive optaget.

Merit

Du kan søge merit, hvis du kan dokumentere en gennemførelse af uddannelser eller dele af uddannelser, der har samme værdi.

Hvis du har spørgsmål,
så ring til os på +45 27 24 30 27

Læg en besked, så vender vi tilbage så hurtigt som muligt.