Overvejer du at uddanne dig til psykoterapeut? Kom til Informationsmøde

Du kan læse alt om uddannelsen på denne side. Du er også velkommen til at komme og besøge os. Vi afholder flere gange årligt informationsmøder. Her kan du komme og høre mere om uddannelsen og møde tidligere studerende.

Du er også velkommen til at kontakte os for en personlig snak på Tlf.: 2711 9824

psykoterapeut karen bro

Bliv uddannet psykoterapeut på PUC

Psykoterapeutuddannelsens formål er at uddanne de studerende til på forsvarlig og professionel vis, at kunne bestride hvervet som psykoterapeut. Både med relationelt og integrativt fokus. Dette i privat såvel som offentligt regi.

Det er ligeledes et formål, at uddanne den kommende psykoterapeut til, på et fagligt grundlag, at kunne vælge mellem de metoder der undervises i på uddannelsesinstitutionen. Set i relation til fremtidige klienters problematik og personlighed.

Uddannelsen er en efteruddannelse der er målrettet voksne, modne mennesker, som søger personlig og faglig udvikling og derigennem ønsker at skabe et solidt fagligt og holistisk fundament for sig selv og andre.

Litteraturliste for psykoterapeut-uddannelsen

Litteraturliste

Pensum indeholder bl.a. Bowlby, Susan Hart, Lars J. Sørensen, Levine, Cullberg, Wennerberg, Jung, Hostrup, Jes Bertelsen m.fl. Se litteraturlisten for PUCs 4 årige psykoterapeutuddannelse her.
november 5, 2016/af admin
optagelseskrav og ansoegning-puc

Optagelseskrav og ansøgning

Ansøgeren skal være fyldt 28 år og have færdiggjort en relevant uddannelse. Læs optagelseskravene for PUCs 4 årige psykoterapeutuddannelse her.
november 5, 2016/af admin
psykoterapeutisk institut uddannelsesleder karen bro

Hvem er PUCs institutleder Karen Bro?

Psykoterapeutisk Institut - og Uddannelsesleder på PUC-kbh.dk fra 2009 Supervisor og Psykoterapeut MPF – Medlem af Dansk Psykoterapeutforening
januar 1, 2017/af Karen Bro

Drømmer du om at blive psykoterapeut?

Drømmer du om at blive Psykoterapeut? - så skal du kigge efter en evalueret terapi uddannelse. Læs interview med Karen Bro om psykoterapeutuddannelsen.
oktober 8, 2016/af admin
Hvad laver en psykoterapeut?

Hvad laver en psykoterapeut?

Drømmer du om at opstarte egen praksis, eller vil du bruge uddannelsen som personlig udvikling? Læs her hvad du kan bruge uddannelsen til.
oktober 8, 2016/af admin
Uddannelsens metode og teori

Uddannelsens metode og teori

PUCs tilgang er integrativ psykoterapi, solidt funderet i en teoretisk begrebsramme af neuroaffektiv udviklingspsykologi. Læs om vores metode og teori.
oktober 8, 2016/af admin

Hvad koster uddannelsen?

Flere studerende får helt eller delvist uddannelsen betalt af deres arbejdsgiver. Du kan også få uddannelsen til halv pris via bruttolønsordningen.
oktober 8, 2016/af admin
Studieordning for psykoterapeut-uddannelsen

Studieordning for psykoterapeutuddannelsen

Studieordning for 4 årig uddannelse til psykoterapeut på  PUC med en beskrivelse af formål, struktur, indhold, eksamensbeskrivelser, formalia & regler m.m.
november 5, 2016/af admin
PUC-KBH.dk - Skolens ledelse

Karen Bro er Institut- og Uddannelsesleder på PUC.
Penelope Vinding er uddannelsesleder for overbygningen.
Karin Quist er skolens studievejleder og repræsentant i FFU.
Ulla Rung Weeke er Psykologisk konsulent vedrørende psykoterapeutisk metode.

Uddannelsen til psykoterapeut har været den mest fantastiske gave, jeg nogensinde har givet mig selv

“Jeg startede på PUC uden helt at vide, hvilken positiv konsekvens det ville få for mit liv. At gå på PUC er ikke blot det, at få en uddannelse som terapeut, hvor du får klienter og tjener penge, det er en uddannelse, hvor du samtidig gennemgår dit livs vildeste indre rejse. “

Christina Johannsen

“Det er en uddannelse som kræver tid, mod og offervilje. Og som giver indsigt, ro og styrke. Den er på alle planer omfattende. Og det er på alle måder det hele værd.”

Thomas Elkjær

“Det jeg ser som en stor fordel ved uddannelsen er, at samtidig med at du uddanner dig til psykoterapeut, er uddannelsen også i høj grad fokuseret på din egen selvudvikling. Det er meget vigtigt, at du først og fremmest får bearbejdet dine egne problematikker, således at du efterfølgende kan yde professionel hjælp. I dag har jeg egen praksis i Hillerød.”

Anne Røboe

“Jeg har brugt og bruger uddannelsen som udgangspunkt for at starte mit eget konsulentfirma indenfor personaleudvikling. På egen krop har jeg oplevet de glæder og besværligheder, der er forbundet med at være en del af en udviklingsgruppe – og kan derfor bedre gennemskue de gruppedynamikker, der finder sted på en arbejdsplads.”

Dorthe Nielsen

“Efter jeg er startet på PUC, er jeg gået igennem en dør, som jeg ikke kan gå ud af igen – og heldigvis for det. Jeg har fået en stor selvindsigt, som gør, at mit liv har fået meget mere værdi, og der er kommet flere dimensioner på min livsopfattelse. Med min uddannelse som psykoterapeut vil jeg i fremtiden være i stand til at hjælpe mennesker med at finde frem til deres dør.”

Brian Nielsen

“Da jeg startede på PUC var det helt og alene med den intension at arbejde med min egen person, gennem et forløb, hvor jeg samtidig havde mulighed for at udvikle mig fagligt. Jeg har både privat og professionelt lært at sætte mig ind i andres menneskers situation og forstå deres tilgange til det liv de lever, den baggrund de kommer fra, deres historie. Forstå hvad det er der gør at de reagerer som de gør, og samtidig kunne blive i mig selv og mærke hvad deres historie bibringer mit liv.”

Hannah Bang Hansen

“Uddannelsen kræver tid og engagement og giver konstante udfordringer. Den har givet mig et langt stærkere fagligt fundament i mit arbejde med andre mennesker end jeg har haft tidligere.

Kirsten Harboe

“Mine mange betydningsfulde indsigter og selverkendelser har jeg opnået ved et intenst arbejde, i PUC (Psykoterapeutisk Uddannelses Centers) regi. Her fandt jeg trygheden til, at kunne fortælle min historie og min forvandling kom med tiden. Uddannelsen til psykoterapeut har været den mest fantastiske gave, jeg nogensinde har givet mig selv.”

Vivi Rasmussen

“Under min uddannelse på PUC, har jeg opnået større bevidsthed om sammenhængen mellem mine tanker, følelser og kropsfornemmelser. Det har givet mig et stærkt indre “kompas” i livet, så det er blevet nemmere for mig at navigere i livets strømninger.”

Suzette Gruner

“Mit valg af PUC som vejen til at blive psykoterapeut, har været et af mit livs bedste valg. Både personligt og fagligt, har det været en fantastisk berigende rejse.”

Lea Lyngholm Nielsen

“PUC er en uddannelse der er ajour med de nyeste teorier indenfor hjerne og psyke. En uddannelse der bygger på et højt fagligt niveau, dels i forhold til teori og dels i forhold til uddannelsens undervisere.”

Ina Beiter
Nyhedsbreve