PUC opstarter hold oktober – Infomøde om hold 26 – 18 marts 2019 kl. 17-19 – Få ledige pladser på hold 25 – ring på tlf: 27119824

Ja tak, jeg vil gerne tilmeldes næste informationsmøde

En godkendt psykoterapeut uddannelse på PUC, giver en metodiske tilgang til integrativ psykoterapi.
Psykoterapeutudannelsen er solidt funderet i en teoretisk begrebsramme af neuroaffektiv udviklingspsykologi.
Neuroaffektiv psykoterapi er relationsorienteret og har rødder i flere humanistisk orienterede psykoterapitraditioner og holistisk menneskesyn.

PUC bygger sit værdigrundlag og menneskesyn på etiske, holistiske grundlag: Respekt, tolerance, rummelighed samt at ethvert menneske er unikt .

*I godkendt ligger at vi er anbefalet af Dansk Psykoterapeutforening på baggrund af ekstern evaluering af Reflektor.

PUC tilbyder en 4-årig psykoterapeutuddannelse i København

  • PUC har uddannet psykoterapeuter i 25 år i integrativ metode.

  • Uddannelsen har en gennemprøvet struktur og er samtidig fagligt opdateret med neuroaffektiv psykoterapi

  • Den integrative metode indeholder bl.a. mindfulness, kropsterapi og kunstterapi

  • PUC er et mindre psykoterapeutisk institut, som vægter fordybelsen og det intensive forløb

  • Uddannelsen er et tilbud om en kontinuerlig faglig og personlig proces

  • Undervisningen er søgt tilrettelagt udenfor almindelig arbejdstid.

Mød skolens ledelse og undervisere

PUC-KBH.dk - Skolens ledelse

Karen Bro er Institut- og Uddannelsesleder på PUC Psykoterapeutisk Uddannelses Center
Penelope Vinding er uddannelsesleder for overbygningen på psykoterapeutuddannelsen
Ulla Rung Weeke er Psykologisk konsulent vedrørende psykoterapeutisk metode.

Karin Quist er skolens studievejleder og repræsentant i FFUP (Forum for Psykoterapeutuddannelser).

PUC anbefales af Dansk Psykoterapeutforening og Forum for Uddannelsessteder (FFUP) i Dansk Psykoterapeutforening

1. november 2008 blev listen over evaluerede psykoterapeutiske institutter offentliggjort. PUC opfyldte alle de 12 vejledende kvalitetskriterier som social, sundheds og indenrigsministeriet udarbejdede i 2004. 1. oktober 2017 er vi blevet gen-evalueret.

Informationsmøde

psykoterapeut karen bro

Overvejer du at uddanne dig til psykoterapeut? Du kan læse alt om uddannelsen på her, men du er også velkommen til at komme og besøge os. Vi afholder flere gange årligt informationsmøder, hvor du kan komme og høre mere om uddannelsen og møde tidligere studerende.

Du er også velkommen til at kontakte os for en personlig snak på Tlf.: 2711 9824

PUC er placeret i skønne lokaler på Frederiksberg

Skolen er placeret i gåafstand til offentlig transport i form af f.eks. Metrostation Forum og busserne 3A, 9A , 30. Der kan parkeres 2 timer gratis på Frederiksberg.
Find vej – Rejseplanen 

PUC, Psykoterapeutisk Uddannelses Center
Thorvaldsensvej 3 B, Baghuset 2. sal
1871 Frederiksberg C

Uddannelsen til psykoterapeut har været den mest fantastiske gave, jeg nogensinde har givet mig selv

“Jeg startede på PUC uden helt at vide, hvilken positiv konsekvens det ville få for mit liv. At gå på PUC er ikke blot det, at få en uddannelse som terapeut, hvor du får klienter og tjener penge, det er en uddannelse, hvor du samtidig gennemgår dit livs vildeste indre rejse. “

Christina Johannsen

“Det er en uddannelse som kræver tid, mod og offervilje. Og som giver indsigt, ro og styrke. Den er på alle planer omfattende. Og det er på alle måder det hele værd.”

Thomas Elkjær

“Det jeg ser som en stor fordel ved uddannelsen er, at samtidig med at du uddanner dig til psykoterapeut, er uddannelsen også i høj grad fokuseret på din egen selvudvikling. Det er meget vigtigt, at du først og fremmest får bearbejdet dine egne problematikker, således at du efterfølgende kan yde professionel hjælp. I dag har jeg egen praksis i Hillerød.”

Anne Røboe

“Jeg har brugt og bruger uddannelsen som udgangspunkt for at starte mit eget konsulentfirma indenfor personaleudvikling. På egen krop har jeg oplevet de glæder og besværligheder, der er forbundet med at være en del af en udviklingsgruppe – og kan derfor bedre gennemskue de gruppedynamikker, der finder sted på en arbejdsplads.”

Dorthe Nielsen

“Efter jeg er startet på PUC, er jeg gået igennem en dør, som jeg ikke kan gå ud af igen – og heldigvis for det. Jeg har fået en stor selvindsigt, som gør, at mit liv har fået meget mere værdi, og der er kommet flere dimensioner på min livsopfattelse. Med min uddannelse som psykoterapeut vil jeg i fremtiden være i stand til at hjælpe mennesker med at finde frem til deres dør.”

Brian Nielsen

“Da jeg startede på PUC var det helt og alene med den intension at arbejde med min egen person, gennem et forløb, hvor jeg samtidig havde mulighed for at udvikle mig fagligt. Jeg har både privat og professionelt lært at sætte mig ind i andres menneskers situation og forstå deres tilgange til det liv de lever, den baggrund de kommer fra, deres historie. Forstå hvad det er der gør at de reagerer som de gør, og samtidig kunne blive i mig selv og mærke hvad deres historie bibringer mit liv.”

Hannah Bang Hansen

“Uddannelsen kræver tid og engagement og giver konstante udfordringer. Den har givet mig et langt stærkere fagligt fundament i mit arbejde med andre mennesker end jeg har haft tidligere.

Kirsten Harboe

“Mine mange betydningsfulde indsigter og selverkendelser har jeg opnået ved et intenst arbejde, i PUC (Psykoterapeutisk Uddannelses Centers) regi. Her fandt jeg trygheden til, at kunne fortælle min historie og min forvandling kom med tiden. Uddannelsen til psykoterapeut har været den mest fantastiske gave, jeg nogensinde har givet mig selv.”

Vivi Rasmussen

“Under min uddannelse på PUC, har jeg opnået større bevidsthed om sammenhængen mellem mine tanker, følelser og kropsfornemmelser. Det har givet mig et stærkt indre “kompas” i livet, så det er blevet nemmere for mig at navigere i livets strømninger.”

Suzette Gruner

“Mit valg af PUC som vejen til at blive psykoterapeut, har været et af mit livs bedste valg. Både personligt og fagligt, har det været en fantastisk berigende rejse.”

Lea Lyngholm Nielsen

“PUC er en uddannelse der er ajour med de nyeste teorier indenfor hjerne og psyke. En uddannelse der bygger på et højt fagligt niveau, dels i forhold til teori og dels i forhold til uddannelsens undervisere.”

Ina Beiter
Nyhedsbreve