Suzette Gruner

“Uddannelsen på PUC har givet mig en stor forståelse for min egen færden og mine egne valg i livet, samt forståelse for hvorfor det er så svært, at skabe det liv vi går og drømmer om. Hvad der gør at vi måske ikke trives og har det godt, selvom vores rammer udadtil virker optimale og ønskværdige. Vi kan ikke bare tænke positivt og være glade for det vi har, hvis vi bærer rundt på uforløste følelser og traume.

Under uddannelsen på PUC, har jeg opnået større bevidsthed om sammenhængen mellem mine tanker, følelser og kropsfornemmelser. Det har givet mig et stærkt indre “kompas” i livet, så det er blevet nemmere for mig at navigere i livets strømninger.”