Februar på PUC – Ny tid – Nye kræfter.

PUC- ny tid

Kære venner, samarbejdspartnere og interesserede.

Vi nævnte i sidste måneds nyhedsmail, at der kommer nye kræfter på PUC, og er andre vi skal takke farvel til. Så mens januar plejer at være stille og fredfuldt (især i corona-land), så har det været omvendt på PUC.

Det har mildest talt været en travl tid med møder og forhandlinger, og dertil corona-nedlukning og ændringer og kommunikation omkring dette.
Vi er i gang med en reorganisering og opdatering af hele uddannelsen, da dens indhold altid i nogen grad vil afspejle, hvem der leder og underviser, og hvilke styrker og passioner de ledende lærere har.
Når det er sagt er det et stærkt fokus at fastholde og styrke det neuroaffektive perspektiv, såvel som undervisning i temaerne udviklingspsykologi og tilknytning på grundforløbet og det terapeutiske rum og de psykiske kriser som fundament for terapitræningen på overbygningen.

Et par nye profiler vil være med til at tegne 3. og 4. år i 2021-22.
Som udmeldt bliver Marie Colding Ngonou holdleder for 4-året. Hun kommer til at koncentrere sig om især terapitræning og supervision. Marie er pædagog, og har selv gået 10 år i supervision hos Susan Hart som familiebehandler i Københavns Kommune. Dertil fungerer hun som supervisor for Theraplay-terapeuter og studerende i Sydsverige. Marie har traumebehandling som et af sine specialer, og er ambassadør for organisationen Verdens Børn. Hun er et dejligt menneske med meget at byde på. Endelig har Marie gået på PUCs overbygning, og er derfor helt opdateret med hvordan vi ”plejer” at gøre (se udvidet portræt på Facebook).
På 3-året er det Michaela Bursche Noer der bliver holdleder. Michaela er skolelærer, uddannet på PUC for 10 år siden og har efterfølgende nørdet meget med det neuroaffektive. Hun er en meget engageret sjæl, der brænder for unge og for undervisning. Hun har i de senere år undervist og virket på Center for ADHD, og dertil kørt kurser i eget regi omkring neuro-plasticitet, hjernen og de neuroaffektive kompasser. Dertil takkes hun af vores kære Ulla Rung Weeke, som en af dem, der læste med på hendes bog i tilblivelsesfasen. Michaela har stor erfaring med eksamination og hun skal køre i 8-taller med Hannah Jakobsen, som kommer til at stå for supervision på 3-året. Michaelas portræt på Facebook kommer inden for et par uger.
Hannah Jakobsen er en meget erfaren terapeut, som udover at bo og virke på Vækstcenteret i mange år, er supervisant og medarbejder hos Marianne Bentzen..

INFORMATIONSMØDERNE ER TILBAGE!
Vi skal varme op til årgang 28 så kom og hør mere om en psykoterapeutisk uddannelse på PUC. Vi afholder årets første informationsmøde tirsdag d. 16/3.
OBS! Mødet vil blive online, da der allerede er så mange tilmeldte, at vi ikke finder det muligt, at forsamlingsloftet, når at blive hævet så højt til den tid.
Da dette møde allerede meldes fuld-booket er det d. 20/4, som du kan melde dig til. Alle er hjertens velkommen.
Hvis du er usikker på hvorvidt, du kan blive optaget på vores uddannelse, kan du klikke her, hvor du kan se de forskellige kvoter. Intet er umuligt – hellere ikke i denne verden.
Ønsker du at læse om indholdet af vores uddannelse, kan du se vores studieordning her, og vores semesterplan her.

Undervisningen PUC er tilrettelagt uden for almindelig arbejdstid om aftenen på én fast ugedag samt en månedlig weekenddag. Hverdage 17-21 og weekend 10-17. læs mere på www.puc-kbh.dk

Med venlig hilsen
Karen Bro
Institutleder

Nyhedsbreve