PUC tilbyder også efteruddannelse og kurser.

I 2016-17 udbyder vi kurser og efteruddannelse med referencer til neuroaffektiv uddannelsesteori for terapeuter og andre relationsarbejdere.

Plads reserveres ved indbetaling af depositum på ½ delen af beløbet. Halvdelen af depositummet kan returneres ved afbud senest 14 dage før, hvor restbeløbet skal indbetales på vores konto i Fælleskassen: Reg: 8411 konto: 4128081 mærk indbetaling med kursustitel.

Nyhedsbreve