Spiritualitet i psykoterapi

Mød dine klienters spirituelle ressourcer fra et sikkert ståsted

Som uddannet terapeut i praksis bliver du stillet overfor at forholde dig til andre menneskers forestillinger om det åndelige og spirituelle. Det er vigtigt at kende sit eget ståsted når vi møder dette fokus.

Mange mennesker henter ressourcer fra en religion eller en oplevelse af en spirituel dimension i deres liv. Andre igen oplever overjegs-konflikter eller oplevelser af skyld og skam i forhold til samme område.

En del har haft oplevelser i det vi kalder den transpersonelle dimension.

Alt dette kan vel gælde både for os selv og vores klienter, og da vi som psykoterapeuter i udgangspunktet søger at møde klienter, der hvor de er; vil det erfaringsmæssigt kalde på en personlig afklaring i forhold til feltet, så vi kender vores eget ståsted.

Endvidere kan vi som terapeuter selv trække på en personlig spiritualitet og samtidig være i tvivl om hvordan vi skal møde samme hos klienten og hvor neutrale vi skal være omkring egne præferencer. Graden af autensitet er i sidste ende et personligt valg; men kurset skaber et forum for at afklare dette og diskutere det med andre.

Kurset indeholder derfor en introduktion til emnet spiritualitet og en begrebs-afklarende dialog om begreber som højere bevidsthed, højere selv, din kerne, din essens mm.

Endvidere præsenteres øvelser som du både kan fordybe din egen praksis med og bruge sammen med klienter. Dette involverer bl.a. metoder som eksistentiel samtale, essensarbejde gennem mindfullnes, kunstterapi, aktiv imagination, kropsbevidsthed og åndedræt.

Kursusledere:

Karen Bro, Psykoterapeut MPF og uddannelsesleder på PUC- Psykoterapeutisk Uddannelsescenter

Stine Holtan: Kunstterapeut MPF og fast underviser på PUC- Psykoterapeutisk Uddannelsescenter

Vi har begge mangeårig erfaring med såvel undervisning som personlig praksis af meditation og comtemplativ movement.

Kursus over 2 lørdage: d. 11 & 18.4 – 2014

begge dage kl. 10-17.30

Teoretisk ramme: Neuroaffektiv teori og

C.G. Jungs Analytiske psykologi.
Kurset foregår i en vekselvirkning mellem teori,

øvelser, erfaringsdeling og eksistentiel samtale.

Sted:

PUC Psykoterapeutisk uddannelses center, Thorvaldsensvej 3, 3. 1871 Frederiksberg

Pris:

2600 kr. for begge dage inkl. materialer, kaffe og the.

Tilmelding og betaling:

Vi regner med max. 20 deltagere og tilmelding går efter først-til-mølle-princippet. Plads reservereres på mail eller telefon og er gensidigt bindende ved indbetaling af kursusgebyr på konto i Fælleskassen reg.nr.: 8411 konto.nr.: 4128081.

Ved afbud min. 14 dage før tilbagebetales kr. 1600,- og derefter er tilbageholdes det fulde kursusgebyr af PUC.

Nyhedsbreve