Neuroaffektiv Udviklingsteori

1 dag med fokus på teori, metode og selvagens

Neuroaffektiv Udviklingsteori

Efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingsteori, er en faglig opdatering for terapeuter og pædagoger og andre realtionsarbejdere

  • Der bygges på nyere udviklingspsykologi med udgangspunkt i hjerneforskning og tilknytningsteori.
  • En introduktion til teori og centrale værktøjer viser hvordan dine kompetencer placeres på det neuroaffektive landkort.
  • En introduktion til teori og centrale værktøjer viser, hvordan dine kompetencer placeres på det neuroaffektive landkort.

Kursusleder: Karen Bro, Psykoterapeut MPF
Dato: 1 dags kursus: fredag d. 11.11. 2016 kl. 10-16.30
Pris: 1300 kr. incl. kaffe og te.
Sted: PUC- Psykoterapeutisk uddannelses center, Thorvaldsensvej 3, 1871 Frb. C.

Indhold:

Kurset henvender sig til professionelle relationsarbejdere. Du har måske taget din grunduddannelse før hjernen, nervesystemet og det neuroaffektive var på den psykologiske og pædagogiske dagsorden og blev centrale begreber i f.eks. PUC´s tilgang til terapi.

Kurset er derfor med til at redefinere noget af det vi allerede kan, ind i den nye forståelsesramme og give et fingerpeg om, hvordan man evt. kan supplere med efteruddannelse for at opdatere sig fagligt og kunne møde det nye paradigme såvel begrebs- som metodemæssigt.

Du får en kort indføring i teori og centrale værktøjer og får en idé om, hvordan din grunduddannelse kan placeres i det landskab, som det neuroaffektive landkort udgør. Vi vil endvidere snuse til mentaliseringsbegrebet som også vinder stærkt frem i det nye terapeutiske paradigme.

Kursusleder:

Karen Bro, Psykoterapeut MPF og uddannelsesleder på PUC- Psykoterapeutisk Uddannelsescenters 4årige grunduddannelse, har gennem du sidste 15 år efteruddannet sig hos Peter Kofoed, Ulla Rung Weeke, Susan Hart og Marianne Bentzen og deltaget i konferencer og kurser med flere førende traumeforskere og terapeuter.

Tilmelding og betaling:

Vi regner med max. 20 deltagere og tilmelding går efter først-til-mølle-princippet. Plads reservereres på mail eller telefon og er gensidigt bindende ved indbetaling af kursusgebyr på konto i Fælleskassen reg.nr.: 8411 konto.nr.: 4128081.

Ved afbud min. 14 dage før tilbagebetales kr. 800,- og derefter er tilbageholdes det fulde kursusgebyr af PUC.

“Karen Bro´s kursusdag om den neuroaffektive begrebsverden var informativ og spændende. Det var tydeligt for mig, at Karen Bro har en stor interesse i emnet. Undervisningen var lærerig, inspirerende og levende, godt krydret med en varm hjertelig humor. Jeg har haft en dejlig dag på PUC. “

Nyhedsbreve