Det siger PUCs studerende

Her kan du læse, hvad PUC’s tidligere studerende siger om uddannelsen, deres udvikling og anvendelse af studiet i deres arbejds- og privatliv.

Dorte Elmbæk Nielsen

Konsulent, mindfulness-instruktør og privatpraktiserende psykoterapeut, MPF.
Ejer af Stillevandringer.dk

Jeg fandt mine talentkerner på et dybt personligt og spirituelt plan.

Dorte blev uddannet i 2005 fra PUC og udtalte dengang:

”Jeg var endt i en blindgyde 26 år gammel. Jeg orkede ikke at løbe væk fra mig selv længere. Psykoterapeutuddannelsen på PUC blev den vedholdende og udviklende platform, der gav mig modet og den indsigt, der skulle til for jeg kunne begynde at elske mig selv. Jeg fandt mine talentkerner på et dybt personligt og spirituelt plan.
De 4 år var en særdeles vigtig tid og medvirkende til, at jeg i dag støtter mennesker med at finde ind til en stille og fredfyldt væren i krop, sind og sjæl med naturen som inspiration.’’

Læs vores kreative direktørs besøg hos Dorte, som indebar en stillevandring.

Bettina Lund-Strøier

Master i udviklings- og kvalitetsledelse og privatpraktiserende psykoterapeut, MPF.

Jeg ved i dag utroligt meget om mig selv

Uddannet fra PUC i 2021 og udtalte i maj 2022:

“I dag føler jeg mig som et helt menneske – gennem viden om hvorfor jeg er, som jeg er, hvad der har påvirket mig i min opvækst. Jeg oplever, at jeg i dag er mig og ikke den som mine forældre prøvede at gøre mig til. Jeg ved nu hvor min indre vrede, skyld- og skamfølelse kommer fra, men også hvorfor jeg i perioder af mit liv var opgivende i min ret til at få dækket mine behov.

Fagligt er jeg velfunderet og ved nu hvad årsagen kan være til at nogle sætter læhegn og andre bygger vindmøller. Jeg har fået en psykoterapeutisk værktøjskasse, som kan støtte både mig men også klienten til at ændre uhensigtsmæssig adfærd. Det har betydet, at jeg i dag arbejder med mennesker, der har det bedst med at gemme sig bag et læhegn, når deres liv gør ondt.”

Læs vores portræt af Bettina.

Johannes Gerskov Hansen

Psykomotorisk terapeut og privatpraktiserende psykoterapeut, MPF.

Jeg har fået personlig frihed til at sige ja og nej

”Jeg færdiggjorde uddannelsen på PUC i 2007, og den har lige siden været omdrejningspunktet for min personlige vækst.

Da jeg begyndte på PUC, var min indstilling, at uddannelsen kunne understøtte mit virke som psykomotorisk terapeut (afspændingspædagog). Men efterhånden som jeg fik mere og mere viden og indsigt i uddannelsen, gik det op for mig, at uddannelsen var mere end et supplement til psykomotorikken. Rejsen, jeg begyndte på, har siden beriget mig både fagligt og personligt. Jeg har fået et ståsted, som giver mig mere klarhed og retning i mit liv og i arbejdet med klienter.

Skolens værdigrundlag (at møde mennesket der, hvor det er) skinner tydeligt igennem i undervisningen og i terapeuternes tilgang til de studerende.

At være i det felt, hvor jeg trygt turde åbne for den del af mig, som virkede så ukendt og til tider skræmmende og farlig, har lige siden haft stor nytteværdi for mig. Mange af mine låste mønstre er efterhånden regulerede, hvilket har givet mig en personlig frihed til bl.a. at sige ”ja” og ”nej”.

Det har været givtigt for mig at have terapiforløb med forskellige terapeuter. At opleve de forskellige terapeuter og deres tilgang til at være og arbejde i det terapeutiske felt har gjort, at jeg ret hurtigt fandt min egen vej i terapeutrollen.

I dag har jeg klienter i egen praksis, og ret hurtigt følte jeg mig klædt på i rollen som terapeut, da skolen har stor faglighed både hos undervisere og terapeuter.”

Dorthe Elsebet Larsen

Operasanger, voice coach og privatpraktiserende psykoterapeut, MPF.

Jeg fik et solidt fagligt fundament hos PUC

“Jeg gik de sidste 2 1/2 år på PUC, som jeg skiftede til fra en anden psykoterapeutisk uddannelse. Jeg ledte efter mere faglighed og flere gæsteundervisere, da min tidligere uddannelse kun havde én metode. Jeg manglede det dybere faglige fundament for at fungere som terapeut i praksis.

Hos PUC fik jeg alt det, jeg havde savnet. To meget dygtige faste holdledere og en god del  gæsteundervisere, som lærte fra sig inden for deres speciale.

Den faglige del på PUC er, som på en psykologuddannelse, højt prioriteret, hvilket jeg sætter stor pris på, og den praktiske del er i øvrigt vægtet lige så højt. Jeg oplevede meget fokus på kropsterapi og det neuroaffektive i terapi, og det befandt jeg mig rigtig godt med. I den sidste periode var der en masse supervision og træning med videooptagelser af de klienter, vi havde, og det var afgørende for rigtig meget læring. Bevidstgørelsen af, hvor meget mere, der foregår i en terapi end ens egen oplevelse i terapeutrollen, er absolut en stor gevinst i forberedelsen til at blive terapeut. Vores faste undervisere er meget empatiske og rummende, og de supplerer hinanden i kraft af deres forskellighed på bedste vis. Jeg kan absolut anbefale PUC som uddannelsessted.”

Katinka Roerup

Krops- og psykoterapeut, MPF.

Jeg fik opfyldt min drøm om at blive psykoterapeut på fuld tid

“PUC får mine bedste anbefalinger! Da jeg begyndte på PUC, startede en af de bedste, mest udviklende og forvandlende perioder af mit liv. Jeg var landet på den fuldstændig rette hylde – endelig!

Jeg har været så glad for PUC som uddannelsessted. For mig var PUC det helt rigtige valg!

De 4 år, jeg studerede til psykoterapeut, kan ikke beskrives kort, men jeg kan sige, at det gav et kolossalt skub i min personlige og faglige udvikling og var frøet til, at jeg kunne fuldføre min drøm om at blive psykoterapeut med egen praksis på fuld tid.

Jeg kan varmt anbefale PUC til alle, der ønsker at arbejde som psykoterapeut og som mærker stor energi på at gå i dybden med udviklingen af sig selv, udvide forståelsen af menneskets helhed og læren derom.”

Thomas Elkjær Jensen

Fællestillidsmand for socialpædagogerne i Gentofte Kommune.

Ro, overblik og overskud i mit daglige arbejde takket være PUC

”I dag – i min funktion som fællestillidsmand for socialpædagogerne i Gentofte Kommune –drager jeg stor nytte af min terapeutuddannelse og ved, at den uden tvivl er med til at give mig ro, overblik og overskud i mit møde med udbrændte, stressramte socialpædagoger, i forhandlingssituationer med fx kommunaldirektører samt i mit daglige samspil med TR-kollegaer.

Uddannelsen er på alle måder tidskrævende – både fysisk og i høj grad mentalt.

Det krævede fokus og en bevidst indstilling på, at viden, lærdom, selvindsigt og udvikling sjældent sker uden mod og offervilje, samt viljen til at ændre gamle mønstre/forsvar, selvom de måske virker som om de er det eneste, der holder dig sammen.

Jeg kan varmt anbefale uddannelsen og skolen og håber, at stadig flere har lyst til at blive klogere på sig selv og deres medmennesker. Selv om jeg befinder mig i konfliktsituationer på ugentlig basis i mit arbejde, er det ikke lykkedes mig at blive oprigtig sur på et andet menneske rent professionelt – i snart 9 år. Der ligger jo altid andet og mere bag end blot den øjeblikkelige uenighed.”

Brian Holstein Knudsen

Konsulent på Jobcenter Hvidovre.

Jeg er blevet bedre til at indgå i ligeværdige relationer

“Knap 10 år efter, at jeg blev uddannet som psykoterapeut, er kan jeg se, at jeg er bedre til at bemærke, når jeg ikke er i balance. Jeg opdager hurtigt, når én eller flere af gamle og uhensigtsmæssige handlemønstre kommer til udtryk. Jeg er blevet bedre til at indgå i ligeværdige relationer og har nogenlunde styr på, hvor jeg selv slutter, og den anden begynder.

Jeg er derfor også blevet bedre til mit arbejde, da jeg fortsat forsøger at blive en bedre udgave af mig selv i dag, end jeg var i går.

Jeg fik at vide på uddannelsen, at jeg ikke kunne hjælpe et andet menneske videre end til det sted, jeg selv er kommet til. Dette har jeg brugt i min personlige udvikling.

Jeg har fundet ud af, at jeg tidligere brugte den ’meget hjælpsomme’ del af min personlighed som en forsvarsmekanisme (jeg styrkede mit eget selvbillede ved at være hjælpsom, men der var ingen udvikling i denne adfærd).

Jeg er stadig meget hjælpsom, men behøver ikke være det, da jeg for det meste hviler i mig selv.”

Lea Lyngholm

Pædagog, arbejder for Den boligsociale fond og privatpraktiserende psykoterapeut, MPF.

En høj faglig bevidsthed og rød tråd gennem hele uddannelsen

“Mit valg af PUC som vejen til at blive psykoterapeut har været et af mit livs bedste valg. Både personligt og fagligt har det været en fantastisk berigende rejse. Personligt er jeg kommet ud i nogle verdenshjørner, jeg ikke vidste fandtes, og jeg har via værktøjer fra skolen og min egen terapi lært at navigere i et fuldstændigt uudforsket landskab.

Fagligt har jeg især via de neuroaffektive kompasser, den neuroaffektive tilgang i det hele taget samt via fokusset på tilknytningsmønstrene fået en meget større faglig bevidsthed om fysiske, psykiske og emotionelle reaktioner og adfærd. Indsigten i dette gør, at jeg er mig selv meget mere bevidst, når jeg indgår i en professionel relation samtidig med, at mit øje på alle måder er blevet trænet i at lægge mærke til selv den mindste bevægelse eller trækning hos det menneske, der sidder over for mig.

Samlet set er jeg blevet mere hel. Jeg har lært mig selv at kende på en mere dyb måde og har fået en større respekt for mit faglige jeg. Jeg står ved mig selv – personlig og fagligt – og formår at skille de to størrelser ad, selvom de for mig også hænger sammen langt hen ad vejen.

Min oplevelse af PUC er, at de har et fagligt bredt spektrum med en rød tråd hele vejen igennem den neuroaffektive tilgang og tilknytningsmønstrene. Der bliver stillet store krav, og der er mange afleveringer, men dette betyder til gengæld et kæmpe udbytte både fagligt og personligt.

Jeg vil og kan til en hver tid kun opfordre på det kraftigste til at vælge PUC, hvis man gerne vil læse til psykoterapeut.”

Hannah Bang Hansen

Pædagog, tilsynsførende familiekonsulent og privatpraktiserende psykoterapeut, MPF.

Det var et let valg at vælge PUC

“Gennem det meste af mit liv har jeg følt, at jeg stod ved siden af mit liv. Mange tanker kredsede omkring min verden og så dén, ’de andre’ levede i. Ofte har jeg tænkt: Det er ligesom om, jeg er med i en film. Jeg levede ikke i virkeligheden.

Da jeg begyndte på PUC, var det helt og alene med den intension at arbejde med min egen person gennem et forløb, hvor jeg samtidig havde mulighed for at udvikle mig fagligt. Den høje teoretiske faglighed, krav om meget egen-terapi og mange praktiske øvelser gjorde mit valg let.

At arbejde med min egen historie gennem følelsesmæssige og psykoterapeutiske processer har givet mig en indsigt i mit liv og gjort mig i stand til at mærke mig selv.

Men arbejdet har også gjort, at jeg kunne mærke andre uden at svømme ind i deres liv, og det har været en kæmpe gevinst for mig. Jeg oplever specielt, at dette har gavnet mig i mit arbejde som tilsynsførende pædagog, hvor jeg hver dag står over for mennesker med mange forskellige problematikker – både relationelle og i forhold til dem selv.

Jeg har både privat og professionelt lært at sætte mig ind i andre menneskers situation og at forstå deres tilgange til det liv, de lever, den baggrund de kommer fra og deres historie. Forstå, hvad det er, der gør, at de reagerer, som de gør og samtidig kunne blive i mig selv og mærke, hvad deres historie bibringer mit liv.

Allerstørst for mig er, at jeg er blevet i stand til at være tydelig og viderebringe min viden om kærligheden til barnet i mig selv, og hvor vigtigt det er at leve med barnet i kærlighed.

Nu oplever jeg ikke mere, at jeg er med i en film, men at jeg lever i den virkelighed, der er min!

Tak for en fantastisk rejse.”

Ina Beiter

Smertesygeplejerske, misbrugsbehandler og privatpraktiserende psykoterapeut, MPF.

PUC er ajour med de nyeste teorier inden for hjerne og psyke

“PUC har for mig betydet en personlig udvikling i en retning mod større rummelighed og forståelse rettet mod mig selv, min familie og mine omgivelser. En udvikling hen imod muligheder i mit liv, frem for begrænsninger. En udvikling mod et bedre selvværd og selvmedfølelse.

PUC er en uddannelse, der er ajour med de nyeste teorier inden for hjerne og psyke. En uddannelse, der bygger på et højt fagligt niveau – dels i forhold til teori, dels i forhold til uddannelsens undervisere.”

Annika Slaaby

1. tandlæge klinikassistent og privatpraktiserende psykoterapeut med særlig fokus på unge.

PUC har rustet mig til at tackle mange forskellige problemstillinger

”Det var efter grundig overvejelse, at jeg besluttede at tage uddannelsen som psykoterapeut hos PUC.

Forløbet på de 4 år har givet mig så meget – ikke bare fagligt men også menneskeligt. Der har været en god balance gennem hele forløbet. Hvis du stadigvæk overvejer, hvilken skole du skal gå på, så led ikke mere for her bliver du godt rustet til at kunne tackle mange forskellige problemstillinger.

Jeg kan derfor klart anbefale PUC.”

Suzette Grüner

Økonom, arbejder i Bedre Psykiatri og privatpraktiserende psykoterapeut, MPF.

PUC har givet mig et stærkt indre kompas

“Uddannelsen på PUC har givet mig en stor forståelse for min egen færden og mine egne valg i livet samt forståelse for, hvorfor det er så svært at skabe det liv, vi går og drømmer om, og hvad det er, der gør, at vi måske ikke trives, selvom vores rammer udadtil virker optimale og ønskværdige. Vi kan ikke bare tænke positivt og være glade for det, vi har, hvis vi bærer rundt på uforløste følelser og traume.

Under uddannelsen på PUC har jeg opnået større bevidsthed om sammenhængen mellem mine tanker, følelser og kropsfornemmelser. Det har givet mig et stærkt indre ’kompas’ i livet, så det er blevet nemmere for mig at navigere i livets strømninger.”

Christina Johansen

Selvstændig frisørmester og psykoterapeut, MPF.

Du får en bred forståelse af og empati for dine klienter

“Jeg begyndte på PUC uden helt at vide, hvilken positiv konsekvens det ville få for mit liv. At gå på PUC er ikke blot det at få en uddannelse som terapeut, hvor du får klienter og tjener penge, det er en uddannelse, hvor du samtidig gennemgår dit livs vildeste indre rejse.

Jeg lærte mig selv at kende på en hel ny måde, lærte at mærke min egen krop, lærte mine grænser at kende og lærte, hvad årsagen var til, at jeg blev ved med at køre rundt i de samme mønstre. Det var en virkelig hård rejse, og flere gange stoppede jeg op og tænkte: skal det virkeligt gøre så ondt at lære sig selv at kende?

Men når du så tænker over, hvor mange år du har været om at bygge dine facader og forsvar op, og i hvor mange år du har levet med de samme mønstrer, så kræver det mod og lyst til at forandre disse – og du kommer ud på den anden side, hvor det pludselig ikke gør ondt mere. I hvert fald ikke på samme måde.

Under hele uddannelsen bliver du introduceret til forskellige teorier og metoder samtidig med, at du skal gå i terapi hos forskellige terapeuter med forskellige vinkler og metoder.

Dette er en virkelig god måde at blive uddannet på, da du lærer dig selv at kende i terapien, og du mærker på egen krop, hvordan det er at være klient. Dette er med til at give dig som terapeut en bredere forståelse af og empati for egne klienter, når de fx sidder i stolen og vrider sig, fordi det ikke er rart.

Jeg synes, det er en god uddannelse, hvor du lærer at se dig selv og andre mennesker med et andet og større perspektiv. Jeg vil anbefale den til enhver tid.”

Kirsten Harboe

Pædagog og psykoterapeut.

Uddannelsen har givet mig et stærkt fagligt fundament i mit arbejde med andre mennesker

“Uddannelsen kræver tid og engagement og giver konstante udfordringer. Den har givet mig et langt stærkere fagligt fundament i mit arbejde med andre mennesker, end jeg har haft tidligere.

Der bliver taget meget vare på os som studerende, der bliver stillet konsekvente krav både fagligt og personligt, og vi bliver fulgt tæt hver især af de terapeuter, vi går hos individuelt, og igennem samarbejdet mellem uddannelsesleder og lærere.”

Nyhedsbreve