Henrik Juul

Henrik Juul er gæstelærer på PUC og underviser vores studerende på 4. årgang i spirituelle aspekter ved psykoterapi

Henrik er praktiserende psykolog, psykoterapeut og erhvervspsykolog med mere end 25 års erfaring. Og er desuden godkendt supervisor og specialist i psykoterapi. Henrik har siden 13-års alderen spillet i bands, hvilket – ud over de mange år som psykolog – har været medvirkende til at give ham en særlig lydhørhed overfor timing, samt betydningen af de over-og undertoner, der er imellem mennesker. Med adskillige ekstra uddannelser og træning inden for meditation, krop, sind og stress er en af Henriks missioner som psykolog at facilitere menneskelig vækst – som Henriks nye bog, ’’Lederskabets essens – af menneske er du kommet, til menneske skal du blive’’, er et eksempel på.

Blå bog:

  • Uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet, 1980
  • Partner i Psykofysiologisk Klinik og Undervisningscenter i Århus og i samme periode underviser ved Folkeuniversitetet i Århus og Ålborg, 1983-1987
  • Psykolog hos Ørsted Neurosehospital, 1986-1988
  • Kursusleder, underviser og instruktør på lederudvikling hos Mannaz (tidl. Dieu), samt Center for Ledelse, 1992-2011
  • Underviser og supervisor v. ID Academy, 1996-2013
  • Stifter af Landsforeningen mod stress (LMS), 2006
  • Gæstelærer på PUC
  • Selvstændig praksis som erhvervspsykolog, supervisor og specialist i psykoterapi, siden 1992
  • Grundlægger af efteruddannelsen Body & Essence Re-Sourcing Terapi & Proces (BERT) i 2004
  • Psykologisk praksis, supervision & coaching i København (Hellerup), siden 2004

Vi har stillet tre spørgsmål til Henrik, for at du kan blive klogere på, hvem han er som underviser, menneske og behandler:

1) Hvorfor vælger du at sige ja til stillingen som gæstelærer på PUC?

-Fordi jeg vurderer, at PUC er en vigtig, alsidig og gedigen terapeutuddannelse.

Fordi temaer som krop, sind og spiritualitet er en integreret del af mit eget arbejde som praktiserende psykolog, psykoterapeut og erhvervspsykolog. Emnet interesserer mig samtidig med, at jeg synes, det er utrolig vigtigt for nye psykoterapeuter at være i stand til at arbejde med disse aspekter ud fra den indvendige viden og forståelse, de kan erhverve sig på dette modul på PUC’s uddannelse.

-Og dertil vil jeg gerne støtte Karen Bros fine projekt.

2) Du er uddannet psykolog. Hvorfor vælger du at påbegynde specialistuddannelsen i psykoterapi?

– Det gjorde jeg, fordi jeg i min praktikperiode havde samtaleforløb med klienter og oplevede, at det faldt mig helt naturligt. I slutningen af universitetsstudiet i psykologi var jeg med til at oprette og lede Psykosomatisk Forskningsklinik ved Århus Universitet. Her modtog vi lægehenviste patienter med psykosomatiske forstyrrelser og behandlede dem med en kombination af psykoterapi og biofeedback. Dette var med til at føre mig videre ad den vej.

3) Hvad er det bedste ved de psykoterapeutiske metoder – ifølge dig?

-Det er et stort og bredt spørgsmål. Men for mig er det klart, at når mennesker har psykiske problemer og/eller har det svært i livet med eksempelvis relationer og følelsesmæssige tilstande, så tilbyder psykoterapi – i de fleste tilfælde – den mest naturlige, oplagt og rigtige tilgang til forståelse og hjælp frem for eksempelvis medicinske og psykiatriske tilbud.

Læs mere om Henrik her: HenrikJuul.dk

Nyhedsbreve