Christian Hedeskov

Christian er gennemgående faglærer på PUC og underviser studerende på alle fire årgange i SE-terapi.

Blå bog:

  • Uddannet fysioterapeut, 1991
  • Klinisk underviser tilknyttet Fysioterapeutskolen i København, 1995-1998
  • Efteruddannelse i Supervision og Pædagogik, 1996-1997
  • Fysioterapeut hos Fysioterapi NordVest, siden 2000
  • Certificeret Somatic Experiencing Practitioner (SEP), 2008
  • Assistent på SE-uddannelsen i Danmark, Tyskland og Tyrkiet siden 2010 samt seniorassistent i Danmark og Tyskland siden 2018
  • Uddannet i Integral Somatic Psychology (ISP) v/ Raja Selvam, 2014
  • Certificeret i Neuroaffektiv Psykoterapi (NADP) v/Marianne Bentzen & Susan Hart, 2017
  • Underviser i SE-terapi på PUC, siden 2018

Christian, der oprindeligt er uddannet fysioterapeut, har sin daglige praksis i klinikken Fysioterapi NordVest, hvor han tilbyder SE-terapi, neuroaffektiv psykoterapi og kropspsykoterapi. Christian har specialiseret sig i traumetilstande, med særligt fokus på PTSD, kronisk smerte samt følger efter ulykker og kritisk sygdom.

Vi har stillet tre spørgsmål til Christian, for at du kan blive klogere på, hvem han er som underviser, menneske og behandler:

1) Hvorfor valgte du i 2018 at sige ja til at undervise på PUC?

– Jeg har i mange år interesseret mig for at udbrede traumeperspektivet i psykoterapi og har, efter jeg afsluttede min Somatic Experiencing (SE) – uddannelse i 2008, været aktiv som assistent på SE-uddannelsen i Danmark og Tyskland. Her har jeg faciliteret terapitræning i mindre grupper gennem mange år. Det har været berigende og berørende møder med mange modige SE-studerende med hver deres personlige proces og vej til at tilegne sig ny viden og en ny terapeutisk metode.
Det var ud fra disse erfaringer og min viden om traumer og neuroaffektiv psykoterapi, at jeg sagde ja til at undervise på PUC.

2) Du er uddannet fysioterapeut, men har siden specialiseret dig inden for SE-metoden. Hvorfor psykoterapi?

-Som fysioterapeut har jeg arbejdet i mange år med træning og smertelindring for at hjælpe folk med deres fysiske problemer. Det har i mange tilfælde været godt og relevant. Men kroppen rummer også en masse fortællinger om, hvad vi har oplevet i livet. Det er fortællinger om vores oplevede tryghed og regulering eller mangel på samme, som peger tilbage mod vores tidligste oplevelser af kontakt og tilknytning. Vores kroppe kan være stivnede eller i kollaps efter tidligere traumatiske oplevelser. For at forstå alt dette bedre og være i stand til at hjælpe mennesker til forløsning af traumer og til at fungere bedre i deres relationer, har det været psykoterapien, der har givet mig de bedste svar. Samtidig er psykoterapien funderet på, at terapeuten også arbejder med sine egne ressourcer og vanskeligheder og møder klienten fra sin egen levede erfaring, hvilket for mig er meget værdifuldt.

3) Hvad synes du, der er det bedste ved at bruge de psykoterapeutiske metoder?

-Det bedste ved at bruge psykoterapeutiske metoder er, når det lykkes at hjælpe mennesker til at få mere kontakt med sig selv, så de mærker deres krop og følelser, får fat i deres kraft og grænser og bliver mere trygge i deres relationer til andre mennesker. Da vores oplevelse af tryghed og sikkerhed er så nært forbundet med vores kropslige fornemmelser og autonome regulering, er det centralt for mig altid at have kropsoplevelserne med i terapien.

Læs mere om Christian på Somatic Experiencing & Fysser.dk

Nyhedsbreve