Bo Bromberg Olsen

Bo Bromberg Olsen er underviser i kropspsykoterapi og misbrug

Bo er oprindeligt uddannet indenfor politiet og Uropatruljen*.
*Uropatruljen arbejder traditionelt i nattelivet, misbrugsområdet samt i rockerverdenen.

Bo har efterfølgende erfaring indenfor krisecentre, projekt – og teamledelse, arbejdet med sindslidende, dobbeltdiagnoser o.m.a., tovholder på botilbud, misbrug, akutteam og på behandlingshjem for anbragte børn.

Disse erfaringer giver Bo en særlig handlekraft i mange situationer og i forhold til sine medmennesker.

Blå bog:

  • Håndværker
  • Politiet (16 år) – heraf 6 år i Uropatruljen.
  • Socialpsykiatrien 2003-2017
  • Uddannet psykoterapeut siden 2009.
  • Flere uddannelser i traumearbejde.
  • Selvstændig siden 2017

Vi har stillet Bo 3 spørgsmål for at du kan blive klogere på Bo som psykoterapeut og underviser:

1) Hvorfor sagde du ja til at undervise på PUC?

– Jeg kan lide at undervise og elsker at involvere kroppen. Den integrative model, som PUC står for tiltaler mig meget.

2) Du er uddannet psykoterapeut. Hvorfor valgte du at blive det?

– Jeg har så længe, som jeg kan huske tilbage interesseret mig for psyken. Jeg havde en bedsteforælder, der led af depressioner med flere indlæggelse til følge, og jeg har altid – på en eller anden måde – kunnet “forstå” samt tale med hende.

Senere var jeg i politiet i en årrække og fattede endnu større interesse for, hvad der foregår i menneske, når de er under pres. Når jeg har siddet som betjent i en regn af brosten, har jeg altid været nysgerrig på, hvad der mon fik folk helt derud, hvor jeg var sikker på, at de ikke ville komme på en “normal” dag.

Da jeg senere blev ansat i socialpsykiatrien, valgte jeg at tage uddannelsen som psykoterapeut – kropsligt orienteret – så alt hvad jeg har lært er blevet prøvet af løbende.

I mange år var jeg medhjælper på et krisecenter for voldsramte kvinder, hvor jeg fik mere smag for det psykologiske. Det var hér, at jeg så, hvor kraftfuldt det er at involvere kroppen i processen og faldt for den tilgang.

3) Hvad finder du mest berigende ved at være psykoterapeut?

– Det jeg finder mest berigende, i at være psykoterapeut er de unikke møder, hvor dialogen og kontakten med klienten nærmest umærkeligt ryger ind i et “rum”, hvori der ikke er andet end purt nærvær. Stemmerne taler pludselig meget lavt og tempoet er sat mærkbart ned. Det er i den “essens” det rykker – og her spiller kroppen også en vigtig rolle.

Læs mere om Bo på Tilbagetilkroppen.dk

Nyhedsbreve