Birgitte Wahlfelt

Birgitte er PUC’s underviser i EFT og parterapi

Birgitte er oprindeligt uddannet ergoterapeut, men har siden 2019 arbejdet som selvstændig praktiserende psykoterapeut, parterapeut og supervisor.
Birgitte bidrager med viden og erfaring fra supervision, undervisning, mentalisering og neuroaffektiv psykoterapi, parterapi, psykiatri, børn og sorg, konfliktløsning, kommunikation, sundhed med mere.
Birgitte har haft et rigt arbejdsliv, hvor hun, blandt andet, har erfaring fra arbejdet på specialskole med børn og unge med funktionsnedsættelser samt viden om de diagnostiske kategorier fra arbejdet i psykiatrien. Birgitte har brugt mange af sine arbejdsår som underviser på Social og sundhedsskoler samt på internt og eksternt censorarbejde.

Blå bog:
– Underviser i EFT på PUC, fra 15. september 2023.
– Neuroaffektiv supervisionsuddannelse v/ Peter Koefoed, 2023
– 1-årige parterapeutuddannelse v/ Parterapeut Peter Kongshaug EFT, 2020
– Psykoterapeut, MPF, 2019
– Psykoterapeut og Mentor i beskæftigelsesindsatsen, LTK, 2017-2023
– Underviser og fastholdelseskonsulent ved SOPU København og Nordsjælland, 2001-2017
– Ledelse og coaching fra Professionshøjskolen Metropol, 2015
– Arbejder med børn og unge på Specialskole, Hillerød, 1999-2001
– Underviser på Social og Sundhedsskolen Gladsaxe/Brøndby, 1995-1999
– Psykiatrisk afdeling, Hillerød, 1991-1995
– Ergoterapeut fra Ergoterapeut skolen i KBH, 1991

Vi har stillet Birgitte tre spørgsmål for at blive klogere på, hvorfor hun er underviser, psykoterapeut og hvad hun synes, det bedste ved de psykoterapeutiske metoder er:

1) Hvorfor undervise kommende psykoterapeuter? Og hvorfor på PUC?:
– At undervise kommende psykoterapeuter gir’ mig en god mulighed for at opleve de studerendes udfoldelse og udvikling af nye indsigter, nye perspektiver og nye måder at forstå sig selv og andre – med deraf nye handlemuligheder. Det opleves af mig som så meningsfuld at få lov at være vidne til mennesker som vokser, at opleve de studerendes større eller mindre ”genfødsel”. Det gir´ mig hver gang den største tilfredsstillelse og glæde.
– Jeg har i mange år været underviser, og den største motivation for mig har alle årene – ud over den faglige stofformidling – været med nærvær og åbenhed, at få den enkelte studerende til at vokse indvendig og tro på egne evner. Jeg stimuleres og motiveres selv af at lære nyt, at være i bevægelse og udvikle mig.
– PUC er et mindre sted, som fysisk og mentalt skaber plads til fokus på den enkeltes rejse til større selvudvikling. PUC gir´ rig mulighed for god støtte og opbakning fra både undervisere og medstuderende, som er altafgørende for den enkeltes trivsel og udvikling. For mig er det vigtigt, at PUC er et rart og trygt sted, som skaber fundamentet for det bedste læringsmiljø for både undervisere og ikke mindst de studerende.

2) Hvorfor valgte du at uddanne dig til psykoterapeut?:
– At blive uddannet som psykoterapeut blev af mig nærmest oplevet som et kald. Det mest berigende i at være på en eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapeut uddannelse har for mig været at mærke mig selv blive beriget med nuancer og en forståelse, selvindsigt og selvomsorg, som har haft kæmpestor betydning for, hvordan jeg i dag navigerer og er i mit liv – og ikke mindst hvordan jeg i dag møder mine klienter. Der er et ”før” og et ”efter” min uddannelse til psykoterapeut.
– Fordi jeg, som en nødvendighed, har ryddet op i egen bagage, mærker jeg stor ydmyghed overfor, hvad mine klienter kommer med. Jeg finder stor mening i, på nysgerrig vis, at være livsvidne til andres personlige processer og forløsning. Som terapeut ved jeg, at jeg kun er klog, når jeg ved, at jeg ikke ved.

3) Hvad er det bedste ved de psykoterapeutiske metoder, ifølge dig?:
– Udover evnen at skabe ægte tilstedeværelse og nærvær med klienten – så denne føler sig mødt, set og hørt – oplever jeg psykoterapeutiske metoder være vigtige i form af at erhverve sig den nødvendige viden og det faglige fundament, som en psykoterapeutisk behandling bygger på.
– De psykoterapeutiske metoder gir´ mulighed for en mangfoldig terapeutisk praksis og fungerer i praksis som mulige greb i værktøjskassen, som kan tilpasses efter den enkelte klients udfordringer og behov.
– Psykoterapeutiske metoder og brugen af dem i den konkrete terapisammenhæng, gir´ med psykoterapeutens hjælp, klienten mulighed for at opnå større forståelse og indsigt.
– Jeg ser ikke metoden komme før mennesket. Metoden må tilpasses mennesket og ikke omvendt.

Nyhedsbreve