Bettina Lund-Strøier

Bettina Lund-Strøier er uddannet fra PUC i 2021. Dette portræt udkom første gang på Facebook i maj 2022.

Blå bog:

  • Daglig leder i Gladsaxe Kommune, 1996-2006
  • Diplomleder i organisationsudvikling og ledelse fra Lyngby Erhvervsskole, 2005
  • Master i udviklings-og kvalitetsledelse fra Lyngby Uddannelsescenter, 2005
  • Daglig leder i SALIX A/S, 2006-2011
  • Certificeret i Person og IQ-analyse, 2010
  • Mentor hos SamFocus ApS, 2011-2012
  • Selvstændig rekrutteringsspecialist og partner hos Peeq ApS, 2012-2017
  • Uddannet psykoterapeut fra PUC, 2021
  • Selvstændig psykoterapeut, siden januar 2022
  • Socialarbejder (deltid) i Råd og Indsats hos Gladsaxe Kommune, siden marts 2022

Bettina Lund-Strøier er oprindeligt uddannet i organisationsudvikling og ledelse samt har en master i udviklings-og kvalitetsledelse, men i 2017 påbegynder hun PUC’s psykoterapeutisk uddannelse. Bettina har flere års erfaring i samtaleforløb med mennesker, der føler utilstrækkelighed i hvordan deres liv har udformet sig. Bettina har i dag egen praksis, hvor hun tilbyder individuel-og parterapi – og hendes terapeutiske tilgang er helheds-og oplevelsesorienteret. Det betyder, at Bettina forholder sig til det enkelte menneskets situation fra dettes vinkel, og ikke til hvad der er ’’rigtigt og forkert’’, hvilket betyder, at den enkelte kan udvikle sig i den retning denne ønsker.

Vi har stillet Bettina tre spørgsmål for at blive klogere på, hvorfor Bettina vælger at uddanne sig til psykoterapeut, og hvorfor valget af uddannelsessted falder på PUC:

1) Hvorfor vælger du at uddanne dig til psykoterapeut?

– Kort om mig: Jeg er 60 år og har dermed et langt arbejdsliv bag mig. Uanset hvilken branche og stilling, jeg har haft, har mit drive og motivation været nysgerrig på såvel individet som organisationen. Jeg har en lang lederkarriere bag mig i både offentlig-og private regi. Senest er det flere år som selvstændig indenfor coaching og rekruttering, hvor jeg særligt arbejdede med afklaring af kandidaters personlige og faglige motivation for deres ønsket og forhåbning bag at søge nye faglige udfordringer og dermed en ny organisatorisk familie. Gennem min certificering i People Test System, Person profil og IQ/Logik test blev det meget klart, at vi som mennesker ikke har samme udgangspunkt, når vi taler om motivation eller livsfundering. Et Kinesisk ordsprog siger: ’’Når forandringernes vinde blæser – sætter nogle læhegn og andre bygger vindmøller.’’

Naturligvis var jeg godt klar over, at vores opvækst og kultur medvirker til at understøtte vores drømme og forhåbninger samt menneskelige ressourcer, men jeg havde svært ved at gennemskue det dybere menneskelige perspektiv bag, da ledelsesudvikling koncentrer sig om netop dette og ofte ikke beskrives på individets niveau. Jeg blev meget optaget af spørgsmålet om, hvad der gør, at nogle mennesker bygger vindmøller og andre sætter læhegn. Det blev mit startskud til at undersøge, hvor og hvordan jeg kunne blive klogere på mekanismer mellem hjerne, krop, personlige ressourcer – og på en måde også evnen til at tage vare på sig selv.

Gennem de sidste mange år har jeg været meget optaget af mig selv; hvad har formet mig til at være, den jeg er. Mit ønske om at lære mig selv bedre at kende, herunder hvad der har bidraget til mit fundament og valg, som jeg har truffet gennem mit liv: valg af partner, venner, job og faglige relationer – det blev min vej ind i psykoterapeutuddannelsen.

2) Hvorfor valgte du at uddanne dig på PUC?

-Da min beslutning om at læse til psykoterapeut var truffet var næste step at undersøge, hvilken retning indenfor psykoterapien der kunne understøtte mit ønske om personlig udvikling, men også var relevant for mit faglige virke.

Jeg brugte et års tid på at besøge forskellige uddannelsessteder for at høre om deres tilgang, kultur og vilkår. Når jeg nævner vilkår, så er det fordi, at jeg har tidligere taget længerevarende uddannelse ved siden af et fuldtidsjob, så jeg var klar over, hvor vigtigt det er for mig, at jeg på forhånd kunne se mig selv i et 4 års deltidsstudie ved siden af et fuldtidsarbejde.

Til informationsaftenen på PUC oplevede jeg nærvær og en høj faglighed. Der blev stillet mange forskellige spørgsmål, og der blev fra PUC svaret kompetent med både alvor og humor på en ærlig og autentisk måde.

PUC tilbyder en fast studieaften og fast månedlig studieweekend, hvilket var et super godt match til mine ønsker om en deltidsuddannelse. Jeg kunne planlægge mit arbejde efter, at jeg skulle på studie en fast dag i ugen kl. 17.00. Min familie og netværk vidste også, at jeg ikke var tilgængelig den ene aften om ugen. Studieweekenderne er planlagt for længere perioder, derfor var det ikke svært at få til at hænge sammen med private aftaler.

Jeg gik fra PUC med en tryg og god fornemmelse af, at den neuroaffektive psykoterapi kunne give mig et godt personligt udviklingsforløb, og at den som efteruddannelse kunne supplere og bidrage med ny viden til brug i mit faglige virke.

3) Hvad har en uddannelse som psykoterapeut gjort for dig – og hvordan bruger du uddannelsen i din dagligdag? 

-Personligt ved jeg i dag utroligt meget om mig selv: hvad årsagen er bag de valg, som jeg har taget, hvordan mit mindset er opbygget – og ikke mindst om hvordan jeg kan korrigere og ændre de dele af min adfærd, som jeg ikke bryder mig særligt om. Jeg har opnået en stor viden om, hvordan vores hjerne er skruet sammen, og hvor stor betydning vores udvikling og opvækstvilkår gennem barndommen har af direkte betydning for, hvem vi er som voksne, eller det vi tror, vi er.

I dag føler jeg mig som et helt menneske – gennem viden om hvorfor jeg er, som jeg er, hvad der har påvirket mig i min opvækst. Jeg oplever, at jeg i dag er mig og ikke den som mine forældre prøvede at gøre mig til. Jeg ved nu hvor min indre vrede, skyld- og skamfølelse kommer fra, men også hvorfor jeg i perioder af mit liv var opgivende i min ret til at få dækket mine behov.

Fagligt er jeg velfunderet og ved nu hvad årsagen kan være til at nogle sætter læhegn og andre bygger vindmøller. Jeg har fået en psykoterapeutisk værktøjskasse, som kan støtte både mig men også klienten til at ændre uhensigtsmæssig adfærd. Det har betydet, at jeg i dag arbejder med mennesker, der har det bedst med at gemme sig bag et læhegn, når deres liv gør ondt. Jeg er ansat 22 timer om ugen, hvor jeg arbejder med psykisk syge, der udskrives til eget hjem efter længere tids indlæggelse samt hjemløse, misbrugere og familier der har svære vilkår.

I mit arbejde med ovenstående er nærvær, ro og evnen til mentalisering alt – det at kunne skabe en troværdig relation er alt afgørende for den autentiske kontakt, som jeg gerne vil opnå. Mange af dem har relationelle- og udviklingstraumer fra deres barndom, som gør, at de har brug for et læhegn for at kunne holde ud at være i verden. De er blevet svigtet i kontakten så mange gange, at de reelt bliver re-traumatiseret ved det mindste svigt.

Udover mit job er jeg selvstændig Psykoterapeut, MPF, hvor jeg tilbyder psykoterapi til private klienter. Jeg kan kun anerkende PUC for alle de fantastiske terapeutiske værktøjer, som jeg har opnået viden om og fået med i min kompetence rygsæk. Særligt er jeg begejstret for at arbejde neuroaffektivt – da kropsøvelser kombineret med kognitiv terapi kan noget særligt.

Jeg er i gang med at uddanne mig til parterapeut EFT (Emotionsfokuseret Terapi) på Dansk Parterapeutisk Institut ved Jette Simon og er nu optaget i Dansk Center for Emotionsfokuseret terapi (DKCEFT), som er den danske afdeling under International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy (ICEEFT). EFT bygger på tilknytning, og dermed er fokus på, hvilket tilknytningsmønster parret ubevidst bringer ind i deres forhold. Vi indgår jo alle i mange forskellige parrelationer, så husk at parterapi er ikke kun for kærestepar.

Så selv om jeg har afsluttet min uddannelse på PUC fortsætter min psykoterapeutiske udviklingsrejse. Udover min parterapiuddannelse deltager jeg i to forskellige supervisionsgrupper.

Psykoterapeutuddannelsen har været et af de mest spændende uddannelsesforløb, jeg har taget, og jeg vil bestemt ikke lægge skjul på, at det også har været hårdt i perioder, da det er skræmmende og voldsomt at skulle forholde og reflekter til sig selv gennem 4 år; dels på skolen, i egen terapi og i relationen til studie-kolleger.

Jeg giver mine varmeste anbefalinger til Psykoterapeutisk Uddannelses Center (PUC).

Læs mere om Bettina.

Nyhedsbreve