Studieordning for psykoterapiuddannelsen

Studieordning for 4 årig uddannelse til psykoterapeut på PUC med en beskrivelse af formål, struktur, indhold, eksamensbeskrivelser, formalia og regler m.m.

Studieordning for psykoterapeut-uddannelsen

Her kan du downloade PUCs studieordning i sin fulde længde – evalueret af Reflektor.

Du kan se mere om uddannelsens opbygning, temaer og struktur her. Ligesom du kan læse om uddannelsens teori og metode her.

Du kan blandt andet læse om:

  • Uddannelsens formål
  • Uddannelsens vægtning og opbygning – herunder på teori, praksis, feedback, oplæg, gruppearbejde, egen-terapi og øvelser
  • Optagelseskrav
  • Dispensation
  • Merit
  • Orlov – fx ved sygdom eller barsel