At uddanne sig til psykoterapeut foregår i privat regi, og titlen ’psykoterapeut’ er ikke beskyttet. Derfor er det vigtig, at du som studerende ved, om den uddannelse, du søger ind på, er evalueret af analysefirmaet Reflektor og godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

PUC er evalueret af Reflektor, på baggrund af en række kriterier udarbejdet i samarbejde med flere ministerier, som psykoterapeutuddannelser skal leve op til for at blive godkendte. PUC er derfor anbefalet og godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Der er gennem de seneste år kommet langt mere kvalitetssikring inden for uddannelser i psykoterapi. For at være en evalueret terapeutuddannelse, er det fx et krav, at uddannelsen til psykoterapeut tager fire år og er bygget solidt op omkring både teori og praksis. Se mere om uddannelsens opbygning her.

Høj kvalitet
Målet fra branchens side er, at du skal kunne orientere dig i udbuddet af terapeutuddannelser og sikre dig, at du vælger en uddannelse af høj faglig kvalitet, og som lever op til de etiske retningslinjer.

Ydermere er formålet, at klienter, eller institutioner, der ønsker at tilknytte en medarbejder med denne kompetence, skal være sikret en psykoterapeut, som er forsvarligt uddannet.

På længere sigt er målet, at danskerne skal kunne henvises til psykoterapi på linje med psykologhjælp. Dette arbejder Dansk Psykoterapeutforening løbende for sker.

Læs mere om uddannelsen

Hvad laver en psykoterapeut?

Hvad kan uddannelsen bruges til?

Drømmer du om at opstarte egen praksis, eller vil du bruge uddannelsen som personlig udvikling? Læs her hvad du kan bruge uddannelsen til.
oktober 8, 2016/af admin
Uddannelsens metode og teori

Teoretisk og metodisk grundlag

Uddannelsens metode og teori på PUC bunder i integrativ psykoterapi, solidt funderet i den neuroaffektive udviklingspsykologi. Læs om teori og metode her..
oktober 8, 2016/af admin

Hvad koster psykoterapeutuddannelsen på PUC

Flere studerende får helt eller delvist uddannelsen betalt af deres arbejdsgiver. Du kan også få uddannelsen til halv pris via bruttolønsordningen.
oktober 8, 2016/af admin
Studieordning for psykoterapeut-uddannelsen

Studieordning for psykoterapeutuddannelsen

Studieordning for 4 årig uddannelse til psykoterapeut på  PUC med en beskrivelse af formål, struktur, indhold, eksamensbeskrivelser, formalia & regler m.m.
november 5, 2016/af admin
Litteraturliste for psykoterapeut-uddannelsen

Litteraturliste

Pensum indeholder bl.a. Bowlby, Susan Hart, Lars J. Sørensen, Levine, Wennerberg, Jung, Hostrup, Jes Bertelsen m.fl. Se litteraturliste for PUCs 4 årige psykoterapeutuddannelse her.
november 5, 2016/af admin
optagelseskrav og ansoegning-puc

Optagelseskrav og ansøgning

Ansøgeren skal være fyldt 28 år og have færdiggjort en relevant uddannelse. Læs optagelseskravene for PUCs 4 årige psykoterapeutuddannelse her.
november 5, 2016/af admin

PUC – en evalueret og godkendt uddannelse

Sørg for at du vælger en godkendt uddannelse. PUC er anbefalet og godkendt af Dansk Psykoterapeutforening og evalueret af analysefirmaet Reflektor.
januar 3, 2019/af admin

Semesterplan

Semesterplan for psykoterapeut-uddannelsen på PUC. Her kan du se hvordan vores uddannelse er opbygget og hvordan et semester ser ud.
januar 3, 2019/af admin

Uddannelsens opbygning

Grunduddannelsen (de to første år) fokuserer på din egen proces. Overbygningen (år 3-4), fokuserer på dig som terapeut de sidste to år.
januar 3, 2019/af admin
Nyhedsbreve