Optagelse og ansøgning til uddannelsen til psykoterapeut hos PUC

optagelseskrav og ansoegning-puc

Ansøgning og dokumentation

Hvis du vil søge ind på PUC’s uddannelse til psykoterapeut beder vi dig sende følgende:

 • En motiveret ansøgning. (én side).
 • En beskrivelse af dit livsforløb. (én side).
 • Dit CV.
 • Dokumentation for uddannelse og relevante kurser.

Personlig samtale
Når PUC har modtaget din ansøgning (se ovenfor, hvad ansøgningen skal indeholde), får du tilsendt en uddannelsesaftale for det relvante hold og bliver du indkaldt til en personlig samtale med 1-2 af PUC’s undervisere.
Samtalen tager udgangspunkt i din ansøgning, og vi vil sammen afklare eventuelle tvivlsspørgsmål.

Optagelseskriterier i henhold til Dansk Psykoterapeutforenings kvalitetskrav

Alle ansøgere skal være fyldt 28 år, og have minimum 3 års relevant erhvervserfaring, eller frivilligt arbejde af humanitær karakter, efter gennemført uddannelse.

Når vi har modtaget din ansøgning vurderer vi hvilken kvote du kan optages på. Du indplaceres på kvote 1, kvote 2 eller kvote 3 afhængig af din uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund.

Kravene er fastlagt på baggrund af et et tværministerielt samarbejde med foreningen.

Kvote 1
Som ansøger i kvote 1 skal du have færdiggjort en relevant mellemlang eller lang uddannelse primært inden for de pædagogiske, social- eller sundhedsfaglige fag.

 • Desuden skal du have:
  mindst tre års relevant erhvervserfaring efter gennemført grunduddannelse.

Anden relevant erhvervserfaring eller frivilligt arbejde af humanitær karakter har også betydning.

Kvote 2
Skal du optages på kvote 2, har du en mellemlang videregående uddannelse (tre år), der ikke ligger inden for fag, som indeholder psykologiske eller pædagogiske teorier. dertil:

 • minimum tre års relevant erhvervserfaring i at arbejde med mennesker.
 • dokumenteret viden om psykologiske og pædagogiske teorier (f.eks. eksamen i psykologi fra HF, master i psykologi fra en udbyder i erhvervssektoren eller lign.).

Kvote 3
Ansøgeren har mindre en 3 års sammenhængende uddannelse, og kan også være selvlært, iværksætter eller har egen virksomhed.

 • minimum tre års relevant erhvervserfaring i at arbejde med mennesker.
 • dokumenteret viden om psykologiske og pædagogiske teorier (f.eks. eksamen i psykologi fra HF, master i psykologi fra en udbyder i erhvervssektoren eller lign.).Dispensation kan gives, såfremt optagelsesudvalget vurderer, at du er i besiddelse af faglige og personlige egenskaber, kombineret med erfaring med relationsarbejde, og dertil modenhed og refleksionsevne, der sætter dig i stand til at gennemføre uddannelsen.

Ansøgningen sendes til:
PUC Psykoterapeutisk Uddannelses Center
Thorvaldsensvej 3, baghuset 2.sal | 1871 Frederiksberg C
Tlf.: +45 2711 9824
Mail: mail@puc-kbh.dk

Herefter indkaldes du til optagelsessamtale hurtigst muligt.

Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte PUC eller læse mere i studieordningen her.

Læs mere om uddannelsen

Semesterplan

Semesterplan for psykoterapeut-uddannelsen på PUC. Her kan du se hvordan vores uddannelse er opbygget og hvordan et semester ser ud.
januar 3, 2019/af admin

Uddannelsens opbygning

Grunduddannelsen (de to første år) fokuserer på din egen proces. Overbygningen (år 3-4), fokuserer på dig som terapeut de sidste to år.
januar 3, 2019/af admin
Studieordning for psykoterapeut-uddannelsen

Studiehåndbog for psykoterapeutuddannelsen

Studieordning for 4 årig uddannelse til psykoterapeut på  PUC med en beskrivelse af formål, struktur, indhold, eksamensbeskrivelser, formalia & regler m.m.
maj 29, 2021/af Karen Bro
PUC- ny tid

Etiske regler for PUC Psykoterapeutisk Uddannelsescenter

På instituttet er alle underlagt etiske regler, såvel studerende…
januar 18, 2023/af Karen Bro
Hvad laver en psykoterapeut?

Hvad kan uddannelsen bruges til?

Drømmer du om at opstarte egen praksis, eller vil du bruge uddannelsen som personlig udvikling? Læs her hvad du kan bruge uddannelsen til.
oktober 8, 2016/af admin
Uddannelsens metode og teori

Teoretisk og metodisk grundlag

Uddannelsens metode og teori på PUC bunder i integrativ psykoterapi, solidt funderet i den neuroaffektive udviklingspsykologi. Læs om teori og metode her..
oktober 8, 2016/af admin

Hvad koster psykoterapeutuddannelsen på PUC

Flere studerende får helt eller delvist uddannelsen betalt af deres arbejdsgiver. Du kan også få uddannelsen til halv pris via bruttolønsordningen.
oktober 8, 2016/af admin
Studieordning for psykoterapeut-uddannelsen

Studieordning for psykoterapeutuddannelsen

Studieordning for 4 årig uddannelse til psykoterapeut på  PUC med en beskrivelse af formål, struktur, indhold, eksamensbeskrivelser, formalia & regler m.m.
november 5, 2016/af admin

Litteraturliste

Pensum indeholder bl.a. Bowlby, Susan Hart, Lars J. Sørensen, Levine, Wennerberg, Jung, Hostrup, Jes Bertelsen m.fl. Se litteraturliste for PUCs 4 årige psykoterapeutuddannelse her.
november 5, 2016/af admin
optagelseskrav og ansoegning-puc

Optagelseskrav og ansøgning

Ansøgeren skal være fyldt 28 år og have færdiggjort en relevant uddannelse. Læs optagelseskravene for PUCs 4 årige psykoterapeutuddannelse her.
november 5, 2016/af admin
Load more

Nyhedsbreve