Optagelse og ansøgning til uddannelsen til psykoterapeut hos PUC

optagelseskrav og ansoegning-puc

Optagelseskrav i henhold til Dansk Psykotrapeutforenings kvalitetskrav

Du kan søge optagelse på kvote 1, kvote 2 eller kvote 3 afhængig af din uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund.

Kravene er fastlagt på baggrund af et et tværministerielt samarbejde med foreningen.

Hvis du vil søge ind på PUC’s uddannelse til psykoterapeut skal vi nok placere dig ind i den rigtig kvote på baggrund af din ansøgning.

Kvote 1
Som ansøger i kvote 1 skal du være fyldt 28 år og have færdiggjort en relevant mellemlang eller lang uddannelse primært inden for de pædagogiske, social- eller sundhedsfaglige fag.

Desuden skal du have:

  • mindst tre års relevant erhvervserfaring efter gennemført grunduddannelse.

Anden relevant erhvervserfaring eller frivilligt arbejde af humanitær karakter har dog også betydning.

Kvote 2 og 3
Skal du optages på dispensation, skal du helst have minimum tre års relevant erhvervserfaring. Desuden lægges der vægt på følgende inden for de to kvoter:

Kvote 2
Skal du optages på kvote 2, har du en mellemlang videregående uddannelse (tre år), der ikke ligger inden for fag, som indeholder psykologiske eller pædagogiske teorier.

Desuden har du: minimum tre års relevant erhvervserfaring i at arbejde med mennesker.

  • dokumenteret viden om psykologiske og pædagogiske teorier (f.eks. eksamen i psykologi fra HF, master i psykologi fra en udbyder i erhvervssektoren eller lign.).

Kvote 3
Skal du optages på kvote 3, er du eksempelvis selvudlært, iværksætter, eller har egen virksomhed. Du skal kunne dokumentere uddannelse af minimum et års længde i psykologiske teorier.

Du får dispensation, såfremt optagelsesudvalget vurderer, at du er i besiddelse af personlige egenskaber kombineret med erfaring med at arbejde med andre mennesker, der sætter dig i stand til at gennemføre uddannelsen.

Dette afdækkes ved den personlige samtale på PUC.

Ansøgning og dokumentation
Hvis du vil søge ind på PUC’s uddannelse til psykoterapeut beder vi dig sende følgende:

  • En motiveret ansøgning, hvor du markerer, hvilken kvote du søger optagelse indenfor (én side).
  • En beskrivelse af dit livsforløb (én side).
  • Dit CV.
  • Dokumentation for uddannelse og relevante kurser.

Personlig samtale
Når PUC har modtaget din ansøgning (se ovenfor, hvad ansøgningen skal indeholde), bliver du indkaldt til en personlig samtale med 1-2 af PUC’s undervisere. Samtalen tager udgangspunkt i din ansøgning, og vi vil sammen afklare eventuelle tvivlsspørgsmål.

Ansøgningen sendes til:
PUC Psykoterapeutisk Uddannelses Center
Thorvaldsensvej 3, baghuset 2.sal | 1871 Frederiksberg C
Tlf.: +45 2711 9824
Mail: mail@puc-kbh.dk

Herefter indkaldes du til optagelsessamtale hurtigst muligt.

Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte PUC eller læse mere i studieordningen her.

Læs mere om uddannelsen

Litteraturliste

Pensum indeholder bl.a. Bowlby, Susan Hart, Lars J. Sørensen, Levine, Wennerberg, Jung, Hostrup, Jes Bertelsen m.fl. Se litteraturliste for PUCs 4 årige psykoterapeutuddannelse her.
november 5, 2016/af admin
optagelseskrav og ansoegning-puc

Optagelseskrav og ansøgning

Ansøgeren skal være fyldt 28 år og have færdiggjort en relevant uddannelse. Læs optagelseskravene for PUCs 4 årige psykoterapeutuddannelse her.
november 5, 2016/af admin

PUC – en evalueret og godkendt uddannelse

Sørg for at du vælger en godkendt uddannelse. PUC er anbefalet og godkendt af Dansk Psykoterapeutforening og evalueret af analysefirmaet Reflektor.
januar 3, 2019/af admin

Semesterplan

Semesterplan for psykoterapeut-uddannelsen på PUC. Her kan du se hvordan vores uddannelse er opbygget og hvordan et semester ser ud.
januar 3, 2019/af admin

Uddannelsens opbygning

Grunduddannelsen (de to første år) fokuserer på din egen proces. Overbygningen (år 3-4), fokuserer på dig som terapeut de sidste to år.
januar 3, 2019/af admin
Studieordning for psykoterapeut-uddannelsen

Studiehåndbog for psykoterapeutuddannelsen

Studieordning for 4 årig uddannelse til psykoterapeut på  PUC med en beskrivelse af formål, struktur, indhold, eksamensbeskrivelser, formalia & regler m.m.
maj 29, 2021/af Karen Bro
Hvad laver en psykoterapeut?

Hvad kan uddannelsen bruges til?

Drømmer du om at opstarte egen praksis, eller vil du bruge uddannelsen som personlig udvikling? Læs her hvad du kan bruge uddannelsen til.
oktober 8, 2016/af admin
Uddannelsens metode og teori

Teoretisk og metodisk grundlag

Uddannelsens metode og teori på PUC bunder i integrativ psykoterapi, solidt funderet i den neuroaffektive udviklingspsykologi. Læs om teori og metode her..
oktober 8, 2016/af admin

Hvad koster psykoterapeutuddannelsen på PUC

Flere studerende får helt eller delvist uddannelsen betalt af deres arbejdsgiver. Du kan også få uddannelsen til halv pris via bruttolønsordningen.
oktober 8, 2016/af admin
Studieordning for psykoterapeut-uddannelsen

Studieordning for psykoterapeutuddannelsen

Studieordning for 4 årig uddannelse til psykoterapeut på  PUC med en beskrivelse af formål, struktur, indhold, eksamensbeskrivelser, formalia & regler m.m.
november 5, 2016/af admin

Nyhedsbreve