Optagelse og ansøgning til uddannelsen til psykoterapeut hos PUC

optagelseskrav og ansoegning-puc

Du kan søge om optagelse på PUCs uddannelse til psykoterapeut direkte igennem kvote 1 eller på dispensation gennem kvote 2 eller 3.

Personlig samtale
Når PUC har modtaget din ansøgning (se nedenfor, hvad ansøgningen skal indeholde), bliver du indkaldt til en personlig samtale med en eller to af PUCs undervisere. Samtalen tager udgangspunkt i din ansøgning, og vi vil sammen afklare eventuelle tvivlsspørgsmål.

Kvote 1
Som ansøger i kvote 1 skal du være fyldt 28 år og have færdiggjort en relevant mellemlang eller lang uddannelse primært inden for de pædagogiske, social- eller sundhedsfaglige fag.

Desuden skal du have:

  • mindst tre års relevant erhvervserfaring efter gennemført grunduddannelse.

Anden relevant erhvervserfaring eller frivilligt arbejde af humanitær karakter har dog også betydning.

Kvote 2 og 3
Skal du optages på dispensation, skal du helst have minimum tre års relevant erhvervserfaring. Desuden lægges der vægt på følgende inden for de to kvoter:

Kvote 2
Skal du optages på kvote 2, har du en mellemlang videregående uddannelse (tre år), der ikke ligger inden for fag, som indeholder psykologiske eller pædagogiske teorier.

Desuden har du: minimum tre års relevant erhvervserfaring i at arbejde med mennesker.

  • dokumenteret viden om psykologiske og pædagogiske teorier (f.eks. eksamen i psykologi fra HF, master i psykologi fra en udbyder i erhvervssektoren eller lign.).

Kvote 3
Skal du optages på kvote 3, er du eksempelvis selvudlært, iværksætter, eller har egen virksomhed. Du skal kunne dokumentere uddannelse af minimum et års længde i psykologiske teorier.

Du får dispensation, såfremt optagelsesudvalget vurderer, at du er i besiddelse af personlige egenskaber kombineret med erfaring med at arbejde med andre mennesker, der sætter dig i stand til at gennemføre uddannelsen.

Dette afdækkes ved den personlige samtale på PUC.

Ansøgning og dokumentation
Hvis du vil søge ind på PUCs uddannelse til psykoterapeut, skal du sende følgende:

  • En motiveret ansøgning, hvor du markerer, hvilken kvote du søger optagelse indenfor (én side).
  • En beskrivelse af dit livsforløb (én side).
  • Dit CV.
  • Dokumentation for uddannelse og relevante kurser.

Ansøgningen sendes til:
PUC Psykoterapeutisk Uddannelses Center
Thorvaldsensvej 3, baghuset 2.sal | 1871 Frederiksberg C
Tlf.: +45 2711 9824
Mail: mail@puc-kbh.dk

Herefter indkaldes du til optagelsessamtale hurtigst muligt.

Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte PUC eller læse mere i studieordningen her.