Litteraturliste – psykoterapeutuddannelsen

Grunduddannelsen

Udviklingspsykologi – især 1-2 semester:

 • Jerlang (red.), Udviklingspsykologiske teorier, 4. udg. 2008, kap. primær
 • Hart, S., Neuroaffektiv psykoterapi med voksne, Reitzel 2011 primær
 • Hart, S., Neuroaffektiv Udviklingspsykologi 1, 2 Og 3. Reitzel 2016. primær
 • Hart, S., Makro- og mikroregulering, Reitzel 2016
 • Hart, S., Fra tilknytning til mentalisering. , Reitzel 2016
 • Hart, S., De Neuroaffektive kompasser, Reitzel 2016
 • Bentzen, Marianne, Den Neuroaffektive Billedbog, Reitzel 2015  primær
 • Bowlby, John, En sikker base, Det lille forlag 1999.
 • Karsten G. Hansen, Kompetencebarnet og den professionelle pædagog, Forlaget Børn og Unge, 2000, s. 9-13. Primær
 • Stern, D., Det nuværende øjeblik. Psykoterapi og hverdagsliv, Reitzel 2004,
 • Hart, S. & Schwartz, R., Fra interaktion til relation, 2008, s. 11-19. Primær
 • Nordentoft, Dybdepsykologi, Frydenlund 2003. Primær
 • Miller, A., Det selvudslettende barn, Reitzel, 3. udgave 2008. Primær
 • Lowen, Bioenergetik, Borgen 1988. Primær
 • Hvid, Tove, Kroppens fortællinger i billeder. Primær
 • Sørring, Martensen-Larsen. Forstå dit ophav og bliv fri, Borgen.
 • Nystrup, Psykoterapi, Psykiatrifondens Forlag 1997.
 • Gerhardt, Sue, Kærlighed gør en forsket, Dansk Psykologisk Forlag 2004. Primær

  Dybdepsykologi

 • Grønkjær, Jungs analytiske psykologi, Gyldendal 2002. Primær
 • Jung, C.G., Erindringer, drømme og tanker, Lindhardt & Ringhof
 • Jung, Mennesket og dets symboler, Ringhof 2000
 • Skogemann, P. (red.), Symbol, analyse, virkelighed…, Lindhardt og Ringhof 2001.
 • Hougaard, E., Diderichsen, B. & Nielsen, T., Psykoterapiens Hovedtraditioner. Dansk Psykologisk Forlag 1998, s. 1-129.
 • Asper, C., Ravnen i glasbjerget, Gyldendal 2. udg. 1994. Udsolgt. Primær
 • Grimm, Samlede eventyr. Primær
 • Wentzel, K., Danmarks bedste folkeeventyr, Ashehoug 2000.
 • Høegh, C., Eventyr leksikon, Samlerens 1996

  Kommunikation

 • Grønkjær, Forståelse fremmer samtalen, Gyldendal. Primær

Metoder især 1-4 semester

Metoder til Præfrontalt niveau

Biografisk metode i såvel narrativt- som neuroaffektivt perspektiv

 • Neuroaffektiv Psykoterapi for voksne. Susan Hart. del II, Primær
  hvor der redegøres for teoretiske rødder.
  1. Vækstbølge ca. 0-2 år 2. Vækstbølge ca. 2-20 3. Vækstbølge ca. 20- frem s. 191.
 • Arrhenius, J., Psykologisk Førstehjælp.  Hans Reitzel. Primær

Kreative metoder

 • Skov, Det skabende menneske, Munksgaard 1991.
 • Skov, Kunstterapi, Markus 2009 Primær Primær
 • Bertelsen, J., Meditation, drømme, chakrasymboler, Borgen.
 • Skogemann, Dialog med dine drømme. Primær
 • Arrhenius, J., Psykologisk Førstehjælp. Hans Reitzel.  Primær
 • Arrhenius, Kristensen og Lindberg. Eventyrmetoden – en genvej til dialog med børn. Socialpædagogisk bibliotek.
 • Vibeke Arndal, Heksen i håret – kvindelig personlighedsudvikling i eventyr. Lindhardt og Ringhof, 1985 Primær
 • Vedfeldt, O., Drømmenes dimensioner, Gyldendal 2007. Primær

Oplevelsesorienterede metoder til Limbisk niveau

 • Hostrup, H., Gestaltterapi – en indføring, Reitzel 1999. Primær
 • James, M.: Født vinder. Borgen 2004. Primær
 • Harris, T.: Jeg er ok – du er ok. Gyldendals pæd. Bibl. 2003.
 • Kast, V., Frihedens rum, Gyldendal 1990

Metoder til Autonomt niveau

Kropsterapi

 • Lowen, Bioenergetik, Borgen 1988. Primær
 • Hvid, Tove, Kroppens fortællinger i billeder. Primær
 • Hvid, Tove, Kroppens fortællinger
 • Hougaard, E., Psykoterapi, teori og forskning, Dansk Psykologisk Forlag, 2. udgave 2004, kap. 12, s. 431-443.
  Ploug, B., De psykiske centre, Gyldendal 1990

Chok-traume og Somatic Experience.

 • Levine, Peter, Væk tigeren Primær
 • Levine, Peter, Kroppens tavse stemme,

Fordybelse, mindfulness og helhedsorienteret tilgang

 • Hart, S., Den følsomme hjerne, 2009 Primær
 • Davidson, Richard J., Din hjernes følelsesmæssige liv. Borgen 2002
 • Amboe, Phie: Free the mind, film 2012
 • Risom, Jens Erik, Mindfulness og meditation i liv og arbejde. Hans Reitzel 2013
 • Mindfulness og empati i skolen, DVD med Jes Bertelsen
 • Grof, S., Fremtidens psykologi., Borgen 1977. Primær
 • Hougaard, E., Psykoterapi, teori og forskning, Dansk psykologisk Forlag, 2. udg. 2004. Kapitel 12
 • Psykoterapi, interaktion og interpersonelle relationer, siderne: 431 – 443 (kommunikationsteori)
 • Jes Bertelsen m.fl. Empati, Rosinante 2012

Psykiske kriser og psykisk sårbarhed

 • Hart, S., Neuroaffektiv psykoterapi med voksne, Reitzel 2011
 • Hart, S., Neuroaffektiv psykoterapi med børn, Reitzel 2010
 • Fog, Saglig medmenneskelighed, Grundforhold i psykoterapien, Reitzel 1988.
 • Stern, D., Det nuværende øjeblik. Psykoterapi og hverdagsliv, Reitzel 2004, kap. 7-8-9 s. 122-161
 • Hougaard, E., Psykoterapi, teori og forskning, Dansk psykologisk Forlag, 2. udg. 2004. Kap. 9. Det terapeutiske forhold, p. 273-318
 • Uvnäs Moberg, K, Afspænding, ro og berøring Akademisk 2015 primær
 • Joachim Bauer, Hvorfor jeg føler det du føler. Intuitiv kommunikation og hemmeligheden ved spejlneuroner Borgen 2006
 • Kontakt og afstemning i hverdagen. Brochure fra skole- og behandlingshjemmet Skovgården

Praktisk terapi og generelt

 • Roesgaard Mogensen og P.Engelbrekt. At forstå sorg – teoretiske og praktiske perspektiver. Samfundslitteratur s. 9-23, 33-54, 65-139, 183-8 Primær
 • Davidsen-Nielsen og Leick, Den nødvendige smerte, Reitzel 2001, 2. udg.  nyudgave!
 • Davidsen-Nielsen, Blandt løver, Gyldendal 1999.
 • Aron, Elaine, Særligt sensitive mennesker, Borgen, 2008
 • Nakken, C., Den addiktive personlighed, Forlaget eftertanke 2006. Primær
 • Woitiz, Janet G. (2000): At kæmpe fornærhed. Borgen
 • Henrik_Rindum: Alkohol, Rusmidlernes Biologi. (Kompendier som udleveres.) Primær
 • Jørgensen & Mathiesen et. al. At overleve vold- om psykisk traumatisering, mestring og behandling. Klim, 1998.

Litteratur på den 2-årige overbygning

Tilknytning 2.

Kompendie

 • Hart, S., Neuroaffektiv psykoterapi med voksne, Reitzel 2012. Kap. 4-5. Primær
 • Allen, Mentalisering i tilknytningsrelationer, Reitzel 2014. Primær

Mentalisering

 • Wallroth, Mentaliseringsbogen, Reitzel 2010. Primær
 • Jon G. Allen, Mentalisering i tilknytningsrelationer, Reitzel 2014, kap. 5 fra s. 275-308. Primær
 • Rydén, G., & Wallroth, P., Mentalisering at lege med virkeligheden, Dansk Psykologisk Forlig 2010
 • Hart, S., Neuroaffektiv psykoterapi med voksne, mentalisering og meditation (kap. 17), Reitzel 2012.
 • Hart, S., Fra tilknytning til mentalisering, Reitzel 2016

 

Terapi

 • Hart, S., Neuroaffektiv psykoterapi med voksne, Reitzel 2012. Primær
 • Hart, Den følsomme hjerne.
 • Hart, S., De neuroaffektive kompasser, Reitzel 2016. Primær
 • Holmes, J, På sporet af den sikre base, Det lille Forlag 2003
 • Fog, Saglig medmenneskelighed, Grundforhold i psykoterapien, Reitzel 1988. Primær
 • Stern, D., Det nuværende øjeblik. Psykoterapi og hverdagsliv, Reitzel 2004, kap. 7-8-9 s. 122-161
 • Hougaard, E., Psykoterapi, teori og forskning, Dansk psykologisk Forlag, 2. udg. 2004. Kap. 9. Det terapeutiske forhold, p. 273-318
 • Lyager, J. og L., At bestige bjerge, Klim 2015. Primær

Skam

 • Sørensen, L., Skam medfødt og tillært, Reitzel 2013. Primær
 • Cullberg-Weston, Fra skam til selvrespekt, Dansk Psykologisk Forlag

Skizofren modus

 • Sørensen, L., Særpræg, særhed, sygdom, Reitzel (1996), 2004, kap. om skizofren modus. Primær

 

Borderline modus

 • Masterson, Det truede selv, Reitzel. Kap. 1-7 Primær
 • Sørensen, L., Særpræg, særhed, sygdom, Reitzel (1996), 2004, kap. om borderline modus. Primær
 • Allen, J., Mentalisering i tilknytningsrelationer, Reitzel 2014, s. 178-194. Primær

Depression

 • Hougaard, E., Psykoterapi, teori og forskning, Dansk psykologisk Forlag, 2. udg. 2004. Kapitel 10. Terapeutiske metoder rettet mod klientens problemadfærd, kun siderne: 445 – 35 (depression)
 • Gerlach, Depression, symptomer, årsager og behandling, Psykiatrifondet 2006. Primær
 • Gieger-Bütler, J., De mente det jo godt, Borgens Forlag 2005. Primær
 • Gerhardt, S., Kærlighed gør en forskel, Psykologisk Forlag 2015 (genganger fra grunduddannelsen)
 • Sørensen, L., Særpræg, særhed, sygdom, Reitzel (1996), 2004, kapitler om depressiv modus. Primær
 •  

Spiseforstyrrelser

 • Hviid, Spiseforstyrrelser og livsappetit, Modtryk 1996. Primær
 • Claude-Pierre, P., Spiseforstyrrelsernes hemmelige sprog, Borgen 2000
 • Crip, Anorexia Nervosa, Reitzel
 • Skårderud, Stærk / svag en håndbog om spiseforstyrrelser, Reitzel 2002. Primær
 • Den reflekterende kroppen – Mentaliserng og spiseforstyrelser, Mellanrummet, Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt & Peter Fonagy, Nordisk tidskrift för barn- och ungdomspsykoterapi 2012, nr 26 side 6-21. Primær
 • Skammens politiske geografi: Tidsskrift for norsk psykologforening 2011, no 48, side 436-450
 • Lassen, L., Overspisning, Klitrose 2000

Angst

 • Gerlach, J., (red.), Angstbogen, Psykiatrifondens Forlag, 2008. Primær
 • Allen, Jon, Mentalisering i tilknytningsrelationer. Behandling af traumer med traditionel terapi, Reitzel 2014, s.150-153
 • Hougaard, E., Psykoterapi, teori og forskning, Dansk psykologisk Forlag, 2. udg. 2004. Kapitel 10 Terapeutiske metoder rettet mod klientens problemadfærd, kun siderne: 321 – 344.
 • Geoffroy, M., Hvem får stress og hvorfor, Børsen 2007. (Til angst).

Stress

 • Prætorius, N.U., Stress det moderne traume, Dansk Psykologisk Forlag, 2007. Kap. 1; kap 3; kap. 8; kap. 9. Læs meget gerne rundt i bogen, i forhold til det som fanger jer selv. Primær
 • Heidi Vesterberg “Hvordan jeg kom gennem stress og blev klogere af det.” Kap.: interview med Thomas Mildsted og derudover gerne 4 kap. efter eget valg. Primær
 • Denning, Mette, Kan du klare alt, om følelser, følelseshåndtering og stress, Dafalo 2008
 • Chia, M., Forvandling af stress til vitalitet Den helende tao, 1996
 • Madsen, I., Med små skridt. En håndbog om depression og stress, Frydenlund 2009. Del 2 s. 161-250

Udviklingstraumer

 • Sørensen, L., Smertegrænsen, Dansk Psykologisk Forlag 2005. Primær
 • Heller & Lapierre, Udviklingstraumer, 2014. Primær
 • Hart, S., Neuroaffektiv Psykoterapi med voksne, kap. 10 (Diane Foscha), kap. 11 (Lars Sørensen), kap. 12 (Levine) og kap. 13 (Pat Ogden), Reitzel, 2012.

Dissociation

 • Claeson, Bodil, Pigen der hoppede ud af sin krop, Reitzel 2014. / I kan kigge lidt rundt i denne og læse efter behov – der er mange gode kliniske eksempler
 • Allen, Jon G., Mentalisering i tilknytningsrelationer, behandling af traumer de traditionel terapi, Reitzel, 2014, læs: s. 117-141
 • Hart, S., Dissociationsfænomener, Reitzel 2011.

Seksuelle overgreb

 • Lyager, J. og L., At bestige bjerge, Klim 2015
 • Hildebrand, Familier med sexuelt misbrug af børn, 2. udg., 3. oplag, Reitzel 1992
 • Boe, T.U. & Helen Johnsen Christie, Incest som psykologiske skade – en model for forståelse, i: Borchgrevink, T. S. & Christie, H. Johnsen (red.), INCEST psykologisk forståelse og behandling, Universitetsforlaget Oslo 1991, kap. 4, s. 47-69.
 • Strange, M., Når omsorg bliver til overgreb, i: Psykolog Nyt, nr. 23, dec. 1998.
 • Hildebrand, Drenge og seksuelle overgreb, Reitzel 1994

Parforhold og seksualialitet

 • Jacobsen & Visholm, Parforholdet, Politisk Revy, 2. udg. 2. oplag 1996. Primær kun omkring kollusionerne
 • Skov, Helteudvikling i parforhold, Inga 1997.
 • Hostrup, Kærestebilleder, Reitzel 1994. Primær
 • Josefsson, & Linge, Kærligheden, Borgen 2009.
 • Johnson, Sue, Hold mig, Mindspace 2014. Primær
 • Byriel, Christine, Kom godt igennem din skilsmisse, Atelier 1999. Udsolgt
 • Humle, Susse, Skilles uden skrammer, Ashehoug
 • Hendrix, H., Kærlighed og samliv, Borgen 1990
 • Simon, J.S., Imago. Kærlighedens terapi. Dansk Psykologisk Forlag 2005.
 • Seidenfaden K, Draiby.P, Det levende parforhold, 2007. Primær
 • Fasting, N., Seksualitet, selvudvikling og tantra, Borgen.
 • Mann, Den hellige seksualitet, Hovedland
 • Chia, M. & Chia, M., Den seksuelle puls, Hovedland 2002

Spiritualitet

 • Grof, C. & S., Psykiske kriser, Borgen 1992

Læs mere om uddannelsen

Uddannelsens opbygning

Grunduddannelsen (de to første år) fokuserer på din egen proces. Overbygningen (år 3-4), fokuserer på dig som terapeut de sidste to år.
januar 3, 2019/af admin
Studieordning for psykoterapeut-uddannelsen

Studiehåndbog for psykoterapeutuddannelsen

Studieordning for 4 årig uddannelse til psykoterapeut på  PUC med en beskrivelse af formål, struktur, indhold, eksamensbeskrivelser, formalia & regler m.m.
maj 29, 2021/af Karen Bro

FOR-KURSUS TIL PSYKOTERAPEUT UDDANNELSE PÅ PUC

Når du overvejer en psykoterapeutisk uddannelse, kan det være en rigtig god idé med et forkursus. Her kan du få en fornemmelse af, hvordan du har det med at arbejde med dig selv i en gruppe.
juli 15, 2021/af Karen Bro
Hvad laver en psykoterapeut?

Hvad kan uddannelsen bruges til?

Drømmer du om at opstarte egen praksis, eller vil du bruge uddannelsen som personlig udvikling? Læs her hvad du kan bruge uddannelsen til.
oktober 8, 2016/af admin
Uddannelsens metode og teori

Teoretisk og metodisk grundlag

Uddannelsens metode og teori på PUC bunder i integrativ psykoterapi, solidt funderet i den neuroaffektive udviklingspsykologi. Læs om teori og metode her..
oktober 8, 2016/af admin

Hvad koster psykoterapeutuddannelsen på PUC

Flere studerende får helt eller delvist uddannelsen betalt af deres arbejdsgiver. Du kan også få uddannelsen til halv pris via bruttolønsordningen.
oktober 8, 2016/af admin
Studieordning for psykoterapeut-uddannelsen

Studieordning for psykoterapeutuddannelsen

Studieordning for 4 årig uddannelse til psykoterapeut på  PUC med en beskrivelse af formål, struktur, indhold, eksamensbeskrivelser, formalia & regler m.m.
november 5, 2016/af admin

Litteraturliste

Pensum indeholder bl.a. Bowlby, Susan Hart, Lars J. Sørensen, Levine, Wennerberg, Jung, Hostrup, Jes Bertelsen m.fl. Se litteraturliste for PUCs 4 årige psykoterapeutuddannelse her.
november 5, 2016/af admin
optagelseskrav og ansoegning-puc

Optagelseskrav og ansøgning

Ansøgeren skal være fyldt 28 år og have færdiggjort en relevant uddannelse. Læs optagelseskravene for PUCs 4 årige psykoterapeutuddannelse her.
november 5, 2016/af admin

PUC – en evalueret og godkendt uddannelse

Sørg for at du vælger en godkendt uddannelse. PUC er anbefalet og godkendt af Dansk Psykoterapeutforening og evalueret af analysefirmaet Reflektor.
januar 3, 2019/af admin
Load more

Nyhedsbreve