Litteraturliste – psykoterapeutuddannelsen

Grunduddannelsen

Udviklingspsykologi – især 1.-2. semester:

 • Jerlang (red.); Udviklingspsykologiske teorier, 4. udg. 2008, kap. primær
 • Hart, S.;Neuroaffektiv psykoterapi med voksne, Reitzel 2011. primær
 • Hart, S.; Neuroaffektiv Udviklingspsykologi 1, 2 Og 3. Reitzel 2016. primær
 • Hart, S.; Makro- og mikroregulering. Reitzel, 2016.
 • Hart, S.; Fra tilknytning til mentalisering. Reitzel, 2016.
 • Hart, S.; De Neuroaffektive kompasser. Reitzel, 2016.
 • Bentzen, Marianne; Den Neuroaffektive Billedbog. Reitzel, 2015.  primær
 • Bowlby, John; En sikker base. Det lille forlag, 1999.
 • Karsten G. Hansen; Kompetencebarnet og den professionelle pædagog. Forlaget Børn og Unge, 2000, s. 9-13. Primær
 • Stern, D.; Det nuværende øjeblik. Psykoterapi og hverdagsliv. Reitzel, 2004.
 • Hart, S. & Schwartz, R.; Fra interaktion til relation, 2008, s. 11-19. Primær
 • Nordentoft; Dybdepsykologi. Frydenlund, 2003. Primær
 • Miller, A.; Det selvudslettende barn. Reitzel. 3. udgave, 2008. Primær
 • Lowen; Bioenergetik. Borgen, 1988. Primær
 • Hvid, Tove; Kroppens fortællinger i billeder. Primær
 • Sørring, Martensen-Larsen; Forstå dit ophav og bliv fri. Borgen.
 • Nystrup; Psykoterapi. Psykiatrifondens Forlag, 1997.
 • Gerhardt, Sue; Kærlighed gør en forsket. Dansk Psykologisk Forlag, 2004. Primær Dybdepsykologi
 • Grønkjær; Jungs analytiske psykologi. Gyldendal, 2002. Primær
 • Jung, C.G.; Erindringer, drømme og tanker, Lindhardt & Ringhof.
 • Jung; Mennesket og dets symboler. Ringhof, 2000.
 • Skogemann, P. (red.); Symbol, analyse, virkelighed…. Lindhardt og Ringhof, 2001.
 • Hougaard, E., Diderichsen, B. & Nielsen, T.; Psykoterapiens Hovedtraditioner. Dansk Psykologisk Forlag, 1998, s. 1-129.
 • Asper, C., Ravnen i glasbjerget. Gyldendal 2. udg., 1994. Udsolgt. Primær
 • Grimm, Samlede eventyr. Primær
 • Wentzel, K.; Danmarks bedste folkeeventyr. Ashehoug, 2000.
 • Høegh, C.; Eventyr leksikon. Samlerens, 1996. Kommunikation
 • Grønkjær; Forståelse fremmer samtalen. Gyldendal. Primær

Metoder især 1.-4. semester

Metoder til Præfrontalt niveau

Biografisk metode i såvel narrativt- som neuroaffektivt perspektiv

 • Neuroaffektiv Psykoterapi for voksne. Susan Hart. del II, Primær
  hvor der redegøres for teoretiske rødder.
  1. Vækstbølge ca. 0-2 år 2. Vækstbølge ca. 2-20 3. Vækstbølge ca. 20- frem s. 191.
 • Arrhenius, J.; Psykologisk Førstehjælp. Hans Reitzel. Primær

Kreative metoder

 • Skov; Det skabende menneske. Munksgaard, 1991.
 • Skov; Kunstterapi, Markus, 2009. Primær
 • Bertelsen, J.; Meditation, drømme, chakrasymboler. Borgen.
 • Skogemann; Dialog med dine drømme. Primær
 • Arrhenius, J.; Psykologisk Førstehjælp. Hans Reitzel. Primær
 • Arrhenius, Kristensen og Lindberg; Eventyrmetoden – en genvej til dialog med børn. Socialpædagogisk bibliotek.
 • Arndal, Vibeke; Heksen i håret – kvindelig personlighedsudvikling i eventyr. Lindhardt og Ringhof, 1985. Primær
 • Vedfeldt, O.; Drømmenes dimensioner. Gyldendal, 2007. Primær

Oplevelsesorienterede metoder til Limbisk niveau

 • Hostrup, H.; Gestaltterapi – en indføring. Reitzel, 1999. Primær
 • James, M.; Født vinder. Borgen, 2004. Primær
 • Harris, T.; Jeg er ok – du er ok. Gyldendals pæd. Bibl., 2003.
 • Kast, V.; Frihedens rum. Gyldendal, 1990.

Metoder til Autonomt niveau

Kropsterapi

 • Lowen; Bioenergetik. Borgen, 1988. Primær
 • Hvid, Tove; Kroppens fortællinger i billeder. Primær
 • Hvid, Tove; Kroppens fortællinger.
 • Hougaard, E.; Psykoterapi, teori og forskning. Dansk Psykologisk Forlag, 2. udgave, 2004, kap. 12, s. 431-443.
  Ploug, B.; De psykiske centre. Gyldendal, 1990.

Chok-traume og Somatic Experience.

 • Levine, Peter; Væk tigeren. Primær
 • Levine, Peter; Kroppens tavse stemme.

Fordybelse, mindfulness og helhedsorienteret tilgang

 • Hart, S.; Den følsomme hjerne. 2009. Primær
 • Davidson, Richard J.; Din hjernes følelsesmæssige liv. Borgen, 2002.
 • Amboe, Phie; Free the mind, film, 2012.
 • Risom, Jens Erik; Mindfulness og meditation i liv og arbejde. Hans Reitzel, 2013.
 • Mindfulness og empati i skolen, DVD m. Jes Bertelsen.
 • Grof, S.; Fremtidens psykologi. Borgen, 1977. Primær
 • Hougaard, E.; Psykoterapi, teori og forskning. Dansk psykologisk Forlag, 2. udg., 2004. Kapitel 12.
 • Psykoterapi, interaktion og interpersonelle relationer, siderne: 431 – 443 (kommunikationsteori).
 • Jes Bertelsen m.fl.; Empati. Rosinante, 2012.

Psykiske kriser og psykisk sårbarhed

 • Hart, S.; Neuroaffektiv psykoterapi med voksne. Reitzel, 2011.
 • Hart, S.; Neuroaffektiv psykoterapi med børn. Reitzel, 2010.
 • Fog; Saglig medmenneskelighed, Grundforhold i psykoterapien. Reitzel, 1988.
 • Stern, D.; Det nuværende øjeblik. Psykoterapi og hverdagsliv. Reitzel, 2004. Kap. 7-8-9 s. 122-161.
 • Hougaard, E.; Psykoterapi, teori og forskning. Dansk psykologisk Forlag, 2. udg., 2004. Kap. 9. ‘Det terapeutiske forhold’, p. 273-318.
 • Uvnäs Moberg, K; Afspænding, ro og berøring. Akademisk, 2015. primær
 • Bauer, Joachim; Hvorfor jeg føler det du føler. Intuitiv kommunikation og hemmeligheden ved spejlneuroner. Borgen, 2006.
 • Kontakt og afstemning i hverdagen. Brochure fra skole- og behandlingshjemmet Skovgården.

Praktisk terapi og generelt

 • Mogensen, R., J. og Engelbrekt, P.; At forstå sorg – teoretiske og praktiske perspektiver. Samfundslitteratur s. 9-23, 33-54, 65-139, 183-8. Primær
 • Davidsen-Nielsen og Leick; Den nødvendige smerte. Reitzel, 2001, 2. udg. nyudgave!
 • Davidsen-Nielsen; Blandt løver. Gyldendal, 1999.
 • Aron, Elaine; Særligt sensitive mennesker. Borgen, 2008.
 • Nakken, C.; Den addiktive personlighed. Forlaget eftertanke, 2006. Primær
 • Woitiz, Janet G.; At kæmpe for nærhed. Borgen, 2000.
 • Rindum, Henrik; Alkohol, Rusmidlernes Biologi (Kompendier som udleveres). Primær
 • Jørgensen & Mathiesen et. al.; At overleve vold- om psykisk traumatisering, mestring og behandling. Klim, 1998.

Litteratur på den 2-årige overbygning

Tilknytning 2.

Kompendie

 • Hart, S.; Neuroaffektiv psykoterapi med voksne. Reitzel, 2012. Kap. 4-5. Primær
 • Allen; Mentalisering i tilknytningsrelationer. Reitzel, 2014. Primær

Mentalisering

 • Wallroth; Mentaliseringsbogen. Reitzel, 2010. Primær
 • Jon G. Allen; Mentalisering i tilknytningsrelationer. Reitzel, 2014. kap. 5 fra s. 275-308. Primær
 • Rydén, G., & Wallroth, P.; Mentalisering at lege med virkeligheden. Dansk Psykologisk Forlag, 2010.
 • Hart, S.; Neuroaffektiv psykoterapi med voksne, mentalisering og meditation (kap. 17). Reitzel, 2012.
 • Hart, S.; Fra tilknytning til mentalisering. Reitzel, 2016.

Terapi

 • Hart, S.; Neuroaffektiv psykoterapi med voksne. Reitzel, 2012. Primær
 • Hart, S.; Den følsomme hjerne.
 • Hart, S.; De neuroaffektive kompasser. Reitzel, 2016. Primær
 • Holmes, J; På sporet af den sikre base. Det lille Forlag, 2003.
 • Fog; Saglig medmenneskelighed, Grundforhold i psykoterapien. Reitzel, 1988. Primær
 • Stern, D.; Det nuværende øjeblik. Psykoterapi og hverdagsliv. Reitzel, 2004. Kap. 7-8-9, s. 122-161.
 • Hougaard, E.; Psykoterapi, teori og forskning, Dansk psykologisk Forlag, 2. udg., 2004. Kap. 9. ‘Det terapeutiske forhold’, p. 273-318.
 • Lyager, J. og L.; At bestige bjerge. Klim, 2015. Primær

Skam

 • Sørensen, L.; Skam medfødt og tillært. Reitzel, 2013. Primær
 • Cullberg-Weston; Fra skam til selvrespekt. Dansk Psykologisk Forlag.

Skizofren modus

 • Sørensen, L.; Særpræg, særhed, sygdom (1996). Reitzel, 2004. Kap. om skizofren modus. Primær

Borderline modus

 • Masterson; Det truede selv. Reitzel, kap. 1-7. Primær
 • Sørensen, L.; Særpræg, særhed, sygdom (1996). Reitzel, 2004. Kap. om borderline modus. Primær
 • Allen, J.; Mentalisering i tilknytningsrelationer. Reitzel, 2014. S. 178-194. Primær

Depression

 • Hougaard, E.; Psykoterapi, teori og forskning. Dansk psykologisk Forlag, 2. udg., 2004. Kap. 10. ‘Terapeutiske metoder rettet mod klientens problemadfærd’, kun s. 445 – 35 (depression).
 • Gerlach; Depression, symptomer, årsager og behandling. Psykiatrifondet, 2006. Primær
 • Gieger-Bütler, J.; De mente det jo godt. Borgens Forlag, 2005. Primær
 • Gerhardt, S.; Kærlighed gør en forskel. Psykologisk Forlag, 2015 (genganger fra grunduddannelsen).
 • Sørensen, L.; Særpræg, særhed, sygdom (1996). Reitzel, 2004. kapitler om depressiv modus. Primær

Spiseforstyrrelser

 • Hviid; Spiseforstyrrelser og livsappetit. Modtryk, 1996. Primær
 • Claude-Pierre, P.; Spiseforstyrrelsernes hemmelige sprog. Borgen, 2000.
 • Crip; Anorexia Nervosa, Reitzel.
 • Skårderud; Stærk / svag en håndbog om spiseforstyrrelser. Reitzel, 2002. Primær
 • Den reflekterende kroppen – Mentaliserng og spiseforstyrelser, Mellanrummet, Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt & Peter Fonagy, Nordisk tidskrift för barn- och ungdomspsykoterapi 2012, nr 26 side 6-21. Primær
 • Skammens politiske geografi: Tidsskrift for norsk psykologforening 2011, no 48, side 436-450.
 • Lassen, L.; Overspisning. Klitrose, 2000.

Angst

 • Gerlach, J., (red.); Angstbogen. Psykiatrifondens Forlag, 2008. Primær
 • Allen, Jon; Mentalisering i tilknytningsrelationer. Behandling af traumer med traditionel terapi. Reitzel, 2014. S.150-153.
 • Hougaard, E.; Psykoterapi, teori og forskning. Dansk psykologisk Forlag, 2. udg., 2004. Kap. 10 ‘Terapeutiske metoder rettet mod klientens problemadfærd’, kun s. 321 – 344.
 • Geoffroy, M.; Hvem får stress og hvorfor. Børsen, 2007 (Til angst).

Stress

 • Prætorius, N.U.; Stress det moderne traume. Dansk Psykologisk Forlag, 2007. Kap. 1, kap 3, kap. 8, kap. 9. Læs meget gerne rundt i bogen, i forhold til det som fanger jer selv. Primær
 • Vesterberg, Heidi; “Hvordan jeg kom gennem stress og blev klogere af det.” Kap.: interview med Thomas Mildsted og derudover gerne 4 kap. efter eget valg. Primær
 • Denning, Mette; Kan du klare alt, om følelser, følelseshåndtering og stress. Dafalo, 2008.
 • Chia, M.; Forvandling af stress til vitalitet Den helende tao, 1996.
 • Madsen, I.; Med små skridt. En håndbog om depression og stress. Frydenlund, 2009. Del 2 s. 161-250.

Udviklingstraumer

 • Sørensen, L.; Smertegrænsen. Dansk Psykologisk Forlag, 2005. Primær
 • Heller & Lapierre; Udviklingstraumer. 2014. Primær
 • Hart, S.; Neuroaffektiv Psykoterapi med voksne. Kap. 10 (Diane Foscha), kap. 11 (Lars Sørensen), kap. 12 (Levine) og kap. 13 (Pat Ogden). Reitzel, 2012.

Dissociation

 • Claeson, Bodil; Pigen der hoppede ud af sin krop. Reitzel, 2014. / I kan kigge lidt rundt i denne og læse efter behov – der er mange gode kliniske eksempler
 • Allen, Jon G.; Mentalisering i tilknytningsrelationer, behandling af traumer de traditionel terapi. Reitzel, 2014. Læs: s. 117-141.
 • Hart, S.; Dissociationsfænomener. Reitzel, 2011.

Seksuelle overgreb

 • Lyager, J. og L.; At bestige bjerge. Klim, 2015.
 • Hildebrand; Familier med sexuelt misbrug af børn. 2. udg., 3. oplag, Reitzel, 1992.
 • Boe, T.U. & Christie, J. H.; Incest som psykologiske skade – en model for forståelse, i: Borchgrevink, T. S. & Christie, H. Johnsen (red.); INCEST psykologisk forståelse og behandling. Universitetsforlaget Oslo, 1991. Kap. 4, s. 47-69.
 • Strange, M.; Når omsorg bliver til overgreb, i: Psykolog Nyt, nr. 23, dec. 1998.
 • Hildebrand; Drenge og seksuelle overgreb. Reitzel, 1994.

Parforhold og seksualialitet

 • Jacobsen & Visholm; Parforholdet. Politisk Revy, 2. udg. 2. oplag, 1996. Primær kun omkring kollusionerne
 • Skov; Helteudvikling i parforhold. Inga, 1997.
 • Hostrup; Kærestebilleder. Reitzel, 1994. Primær
 • Josefsson & Linge; Kærligheden. Borgen, 2009.
 • Johnson, Sue; Hold mig. Mindspace, 2014. Primær
 • Byriel, Christine; Kom godt igennem din skilsmisse. Atelier, 1999. Udsolgt
 • Humle, Susse; Skilles uden skrammer, Ashehoug.
 • Hendrix, H.; Kærlighed og samliv. Borgen, 1990.
 • Simon, J.S.; Imago. Kærlighedens terapi. Dansk Psykologisk Forlag, 2005.
 • Seidenfaden K, Draiby.P; Det levende parforhold, 2007. Primær
 • Fasting, N.; Seksualitet, selvudvikling og tantra. Borgen.
 • Mann; Den hellige seksualitet. Hovedland.
 • Chia, M. & Chia, M.; Den seksuelle puls. Hovedland, 2002.

Spiritualitet

 • Grof, C. & S.; Psykiske kriser. Borgen, 1992.

Læs mere om uddannelsen

Uddannelsens opbygning

Grunduddannelsen (de to første år) fokuserer på din egen proces. Overbygningen (år 3-4), fokuserer på dig som terapeut de sidste to år.
januar 3, 2019/af admin
Studieordning for psykoterapeut-uddannelsen

Studiehåndbog for psykoterapeutuddannelsen

Studieordning for 4 årig uddannelse til psykoterapeut på  PUC med en beskrivelse af formål, struktur, indhold, eksamensbeskrivelser, formalia & regler m.m.
maj 29, 2021/af Karen Bro

FOR-KURSUS TIL PSYKOTERAPEUT UDDANNELSE PÅ PUC

Når du overvejer en psykoterapeutisk uddannelse, kan det være en rigtig god idé med et forkursus. Her kan du få en fornemmelse af, hvordan du har det med at arbejde med dig selv i en gruppe.
juli 15, 2021/af Karen Bro
Hvad laver en psykoterapeut?

Hvad kan uddannelsen bruges til?

Drømmer du om at opstarte egen praksis, eller vil du bruge uddannelsen som personlig udvikling? Læs her hvad du kan bruge uddannelsen til.
oktober 8, 2016/af admin
Uddannelsens metode og teori

Teoretisk og metodisk grundlag

Uddannelsens metode og teori på PUC bunder i integrativ psykoterapi, solidt funderet i den neuroaffektive udviklingspsykologi. Læs om teori og metode her..
oktober 8, 2016/af admin

Hvad koster psykoterapeutuddannelsen på PUC

Flere studerende får helt eller delvist uddannelsen betalt af deres arbejdsgiver. Du kan også få uddannelsen til halv pris via bruttolønsordningen.
oktober 8, 2016/af admin
Studieordning for psykoterapeut-uddannelsen

Studieordning for psykoterapeutuddannelsen

Studieordning for 4 årig uddannelse til psykoterapeut på  PUC med en beskrivelse af formål, struktur, indhold, eksamensbeskrivelser, formalia & regler m.m.
november 5, 2016/af admin

Litteraturliste

Pensum indeholder bl.a. Bowlby, Susan Hart, Lars J. Sørensen, Levine, Wennerberg, Jung, Hostrup, Jes Bertelsen m.fl. Se litteraturliste for PUCs 4 årige psykoterapeutuddannelse her.
november 5, 2016/af admin
optagelseskrav og ansoegning-puc

Optagelseskrav og ansøgning

Ansøgeren skal være fyldt 28 år og have færdiggjort en relevant uddannelse. Læs optagelseskravene for PUCs 4 årige psykoterapeutuddannelse her.
november 5, 2016/af admin

PUC – en evalueret og godkendt uddannelse

Sørg for at du vælger en godkendt uddannelse. PUC er anbefalet og godkendt af Dansk Psykoterapeutforening og evalueret af analysefirmaet Reflektor.
januar 3, 2019/af admin
Load more

Nyhedsbreve