Litteraturliste – psykoterapeutuddannelsen

Litteraturliste for psykoterapeut-uddannelsen

Grunduddannelsen

Udviklingspsykologi – især 1-2 semester:

 • Jerlang (red.), Udviklingspsykologiske teorier, 4. udg. 2008, kap. primær
 • Hart, S., Neuroaffektiv psykoterapi med voksne, Reitzel 2011 primær
 • Hart, S., Neuroaffektiv Udviklingspsykologi 1, 2 Og 3. Reitzel 2016. primær
 • Hart, S., Makro- og mikroregulering, Reitzel 2016
 • Hart, S., Fra tilknytning til mentalisering. , Reitzel 2016
 • Hart, S., De Neuroaffektive kompasser, Reitzel 2016
 • Bentzen, Marianne, Den Neuroaffektive Billedbog, Reitzel 2015  primær
 • Bowlby, John, En sikker base, Det lille forlag 1999.
 • Karsten G. Hansen, Kompetencebarnet og den professionelle pædagog, Forlaget Børn og Unge, 2000, s. 9-13. Primær
 • Stern, D., Det nuværende øjeblik. Psykoterapi og hverdagsliv, Reitzel 2004,
 • Hart, S. & Schwartz, R., Fra interaktion til relation, 2008, s. 11-19. Primær
 • Nordentoft, Dybdepsykologi, Frydenlund 2003. Primær
 • Miller, A., Det selvudslettende barn, Reitzel, 3. udgave 2008. Primær
 • Lowen, Bioenergetik, Borgen 1988. Primær
 • Hvid, Tove, Kroppens fortællinger i billeder. Primær
 • Sørring, Martensen-Larsen. Forstå dit ophav og bliv fri, Borgen.
 • Nystrup, Psykoterapi, Psykiatrifondens Forlag 1997.
 • Gerhardt, Sue, Kærlighed gør en forsket, Dansk Psykologisk Forlag 2004. Primær

  Dybdepsykologi

 • Grønkjær, Jungs analytiske psykologi, Gyldendal 2002. Primær
 • Jung, C.G., Erindringer, drømme og tanker, Lindhardt & Ringhof
 • Jung, Mennesket og dets symboler, Ringhof 2000
 • Skogemann, P. (red.), Symbol, analyse, virkelighed…, Lindhardt og Ringhof 2001.
 • Hougaard, E., Diderichsen, B. & Nielsen, T., Psykoterapiens Hovedtraditioner. Dansk Psykologisk Forlag 1998, s. 1-129.
 • Asper, C., Ravnen i glasbjerget, Gyldendal 2. udg. 1994. Udsolgt. Primær
 • Grimm, Samlede eventyr. Primær
 • Wentzel, K., Danmarks bedste folkeeventyr, Ashehoug 2000.
 • Høegh, C., Eventyr leksikon, Samlerens 1996

  Kommunikation

 • Grønkjær, Forståelse fremmer samtalen, Gyldendal. Primær

Metoder især 1-4 semester

Metoder til Præfrontalt niveau

Biografisk metode i såvel narrativt- som neuroaffektivt perspektiv

 • Neuroaffektiv Psykoterapi for voksne. Susan Hart. del II, Primær
  hvor der redegøres for teoretiske rødder.
  1. Vækstbølge ca. 0-2 år 2. Vækstbølge ca. 2-20 3. Vækstbølge ca. 20- frem s. 191.
 • Arrhenius, J., Psykologisk Førstehjælp.  Hans Reitzel. Primær

Kreative metoder

 • Skov, Det skabende menneske, Munksgaard 1991.
 • Skov, Kunstterapi, Markus 2009 Primær Primær
 • Bertelsen, J., Meditation, drømme, chakrasymboler, Borgen.
 • Skogemann, Dialog med dine drømme. Primær
 • Arrhenius, J., Psykologisk Førstehjælp. Hans Reitzel.  Primær
 • Arrhenius, Kristensen og Lindberg. Eventyrmetoden – en genvej til dialog med børn. Socialpædagogisk bibliotek.
 • Vibeke Arndal, Heksen i håret – kvindelig personlighedsudvikling i eventyr. Lindhardt og Ringhof, 1985 Primær
 • Vedfeldt, O., Drømmenes dimensioner, Gyldendal 2007. Primær

Oplevelsesorienterede metoder til Limbisk niveau

 • Hostrup, H., Gestaltterapi – en indføring, Reitzel 1999. Primær
 • James, M.: Født vinder. Borgen 2004. Primær
 • Harris, T.: Jeg er ok – du er ok. Gyldendals pæd. Bibl. 2003.
 • Kast, V., Frihedens rum, Gyldendal 1990

Metoder til Autonomt niveau

Kropsterapi

 • Lowen, Bioenergetik, Borgen 1988. Primær
 • Hvid, Tove, Kroppens fortællinger i billeder. Primær
 • Hvid, Tove, Kroppens fortællinger
 • Hougaard, E., Psykoterapi, teori og forskning, Dansk Psykologisk Forlag, 2. udgave 2004, kap. 12, s. 431-443.
  Ploug, B., De psykiske centre, Gyldendal 1990

Chok-traume og Somatic Experience.

 • Levine, Peter, Væk tigeren Primær
 • Levine, Peter, Kroppens tavse stemme,

Fordybelse, mindfulness og helhedsorienteret tilgang

 • Hart, S., Den følsomme hjerne, 2009 Primær
 • Davidson, Richard J., Din hjernes følelsesmæssige liv. Borgen 2002
 • Amboe, Phie: Free the mind, film 2012
 • Risom, Jens Erik, Mindfulness og meditation i liv og arbejde. Hans Reitzel 2013
 • Mindfulness og empati i skolen, DVD med Jes Bertelsen
 • Grof, S., Fremtidens psykologi., Borgen 1977. Primær
 • Hougaard, E., Psykoterapi, teori og forskning, Dansk psykologisk Forlag, 2. udg. 2004. Kapitel 12
 • Psykoterapi, interaktion og interpersonelle relationer, siderne: 431 – 443 (kommunikationsteori)
 • Jes Bertelsen m.fl. Empati, Rosinante 2012

Psykiske kriser og psykisk sårbarhed

 • Hart, S., Neuroaffektiv psykoterapi med voksne, Reitzel 2011
 • Hart, S., Neuroaffektiv psykoterapi med børn, Reitzel 2010
 • Fog, Saglig medmenneskelighed, Grundforhold i psykoterapien, Reitzel 1988.
 • Stern, D., Det nuværende øjeblik. Psykoterapi og hverdagsliv, Reitzel 2004, kap. 7-8-9 s. 122-161
 • Hougaard, E., Psykoterapi, teori og forskning, Dansk psykologisk Forlag, 2. udg. 2004. Kap. 9. Det terapeutiske forhold, p. 273-318
 • Uvnäs Moberg, K, Afspænding, ro og berøring Akademisk 2015 primær
 • Joachim Bauer, Hvorfor jeg føler det du føler. Intuitiv kommunikation og hemmeligheden ved spejlneuroner Borgen 2006
 • Kontakt og afstemning i hverdagen. Brochure fra skole- og behandlingshjemmet Skovgården

Praktisk terapi og generelt

 • Roesgaard Mogensen og P.Engelbrekt. At forstå sorg – teoretiske og praktiske perspektiver. Samfundslitteratur s. 9-23, 33-54, 65-139, 183-8 Primær
 • Davidsen-Nielsen og Leick, Den nødvendige smerte, Reitzel 2001, 2. udg.  nyudgave!
 • Davidsen-Nielsen, Blandt løver, Gyldendal 1999.
 • Aron, Elaine, Særligt sensitive mennesker, Borgen, 2008
 • Nakken, C., Den addiktive personlighed, Forlaget eftertanke 2006. Primær
 • Woitiz, Janet G. (2000): At kæmpe fornærhed. Borgen
 • Henrik_Rindum: Alkohol, Rusmidlernes Biologi. (Kompendier som udleveres.) Primær
 • Jørgensen & Mathiesen et. al. At overleve vold- om psykisk traumatisering, mestring og behandling. Klim, 1998.

Litteratur på den 2-årige overbygning

Tilknytning 2.

Kompendie

 • Hart, S., Neuroaffektiv psykoterapi med voksne, Reitzel 2012. Kap. 4-5. Primær
 • Allen, Mentalisering i tilknytningsrelationer, Reitzel 2014. Primær

Mentalisering

 • Wallroth, Mentaliseringsbogen, Reitzel 2010. Primær
 • Jon G. Allen, Mentalisering i tilknytningsrelationer, Reitzel 2014, kap. 5 fra s. 275-308. Primær
 • Rydén, G., & Wallroth, P., Mentalisering at lege med virkeligheden, Dansk Psykologisk Forlig 2010
 • Hart, S., Neuroaffektiv psykoterapi med voksne, mentalisering og meditation (kap. 17), Reitzel 2012.
 • Hart, S., Fra tilknytning til mentalisering, Reitzel 2016

 

Terapi

 • Hart, S., Neuroaffektiv psykoterapi med voksne, Reitzel 2012. Primær
 • Hart, Den følsomme hjerne.
 • Hart, S., De neuroaffektive kompasser, Reitzel 2016. Primær
 • Holmes, J, På sporet af den sikre base, Det lille Forlag 2003
 • Fog, Saglig medmenneskelighed, Grundforhold i psykoterapien, Reitzel 1988. Primær
 • Stern, D., Det nuværende øjeblik. Psykoterapi og hverdagsliv, Reitzel 2004, kap. 7-8-9 s. 122-161
 • Hougaard, E., Psykoterapi, teori og forskning, Dansk psykologisk Forlag, 2. udg. 2004. Kap. 9. Det terapeutiske forhold, p. 273-318
 • Lyager, J. og L., At bestige bjerge, Klim 2015. Primær

Skam

 • Sørensen, L., Skam medfødt og tillært, Reitzel 2013. Primær
 • Cullberg-Weston, Fra skam til selvrespekt, Dansk Psykologisk Forlag

Skizofren modus

 • Sørensen, L., Særpræg, særhed, sygdom, Reitzel (1996), 2004, kap. om skizofren modus. Primær

 

Borderline modus

 • Masterson, Det truede selv, Reitzel. Kap. 1-7 Primær
 • Sørensen, L., Særpræg, særhed, sygdom, Reitzel (1996), 2004, kap. om borderline modus. Primær
 • Allen, J., Mentalisering i tilknytningsrelationer, Reitzel 2014, s. 178-194. Primær

Depression

 • Hougaard, E., Psykoterapi, teori og forskning, Dansk psykologisk Forlag, 2. udg. 2004. Kapitel 10. Terapeutiske metoder rettet mod klientens problemadfærd, kun siderne: 445 – 35 (depression)
 • Gerlach, Depression, symptomer, årsager og behandling, Psykiatrifondet 2006. Primær
 • Gieger-Bütler, J., De mente det jo godt, Borgens Forlag 2005. Primær
 • Gerhardt, S., Kærlighed gør en forskel, Psykologisk Forlag 2015 (genganger fra grunduddannelsen)
 • Sørensen, L., Særpræg, særhed, sygdom, Reitzel (1996), 2004, kapitler om depressiv modus. Primær
 •  

Spiseforstyrrelser

 • Hviid, Spiseforstyrrelser og livsappetit, Modtryk 1996. Primær
 • Claude-Pierre, P., Spiseforstyrrelsernes hemmelige sprog, Borgen 2000
 • Crip, Anorexia Nervosa, Reitzel
 • Skårderud, Stærk / svag en håndbog om spiseforstyrrelser, Reitzel 2002. Primær
 • Den reflekterende kroppen – Mentaliserng og spiseforstyrelser, Mellanrummet, Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt & Peter Fonagy, Nordisk tidskrift för barn- och ungdomspsykoterapi 2012, nr 26 side 6-21. Primær
 • Skammens politiske geografi: Tidsskrift for norsk psykologforening 2011, no 48, side 436-450
 • Lassen, L., Overspisning, Klitrose 2000

Angst

 • Gerlach, J., (red.), Angstbogen, Psykiatrifondens Forlag, 2008. Primær
 • Allen, Jon, Mentalisering i tilknytningsrelationer. Behandling af traumer med traditionel terapi, Reitzel 2014, s.150-153
 • Hougaard, E., Psykoterapi, teori og forskning, Dansk psykologisk Forlag, 2. udg. 2004. Kapitel 10 Terapeutiske metoder rettet mod klientens problemadfærd, kun siderne: 321 – 344.
 • Geoffroy, M., Hvem får stress og hvorfor, Børsen 2007. (Til angst).

Stress

 • Prætorius, N.U., Stress det moderne traume, Dansk Psykologisk Forlag, 2007. Kap. 1; kap 3; kap. 8; kap. 9. Læs meget gerne rundt i bogen, i forhold til det som fanger jer selv. Primær
 • Heidi Vesterberg “Hvordan jeg kom gennem stress og blev klogere af det.” Kap.: interview med Thomas Mildsted og derudover gerne 4 kap. efter eget valg. Primær
 • Denning, Mette, Kan du klare alt, om følelser, følelseshåndtering og stress, Dafalo 2008
 • Chia, M., Forvandling af stress til vitalitet Den helende tao, 1996
 • Madsen, I., Med små skridt. En håndbog om depression og stress, Frydenlund 2009. Del 2 s. 161-250

Udviklingstraumer

 • Sørensen, L., Smertegrænsen, Dansk Psykologisk Forlag 2005. Primær
 • Heller & Lapierre, Udviklingstraumer, 2014. Primær
 • Hart, S., Neuroaffektiv Psykoterapi med voksne, kap. 10 (Diane Foscha), kap. 11 (Lars Sørensen), kap. 12 (Levine) og kap. 13 (Pat Ogden), Reitzel, 2012.

Dissociation

 • Claeson, Bodil, Pigen der hoppede ud af sin krop, Reitzel 2014. / I kan kigge lidt rundt i denne og læse efter behov – der er mange gode kliniske eksempler
 • Allen, Jon G., Mentalisering i tilknytningsrelationer, behandling af traumer de traditionel terapi, Reitzel, 2014, læs: s. 117-141
 • Hart, S., Dissociationsfænomener, Reitzel 2011.

Seksuelle overgreb

 • Lyager, J. og L., At bestige bjerge, Klim 2015
 • Hildebrand, Familier med sexuelt misbrug af børn, 2. udg., 3. oplag, Reitzel 1992
 • Boe, T.U. & Helen Johnsen Christie, Incest som psykologiske skade – en model for forståelse, i: Borchgrevink, T. S. & Christie, H. Johnsen (red.), INCEST psykologisk forståelse og behandling, Universitetsforlaget Oslo 1991, kap. 4, s. 47-69.
 • Strange, M., Når omsorg bliver til overgreb, i: Psykolog Nyt, nr. 23, dec. 1998.
 • Hildebrand, Drenge og seksuelle overgreb, Reitzel 1994

Parforhold og seksualialitet

 • Jacobsen & Visholm, Parforholdet, Politisk Revy, 2. udg. 2. oplag 1996. Primær kun omkring kollusionerne
 • Skov, Helteudvikling i parforhold, Inga 1997.
 • Hostrup, Kærestebilleder, Reitzel 1994. Primær
 • Josefsson, & Linge, Kærligheden, Borgen 2009.
 • Johnson, Sue, Hold mig, Mindspace 2014. Primær
 • Byriel, Christine, Kom godt igennem din skilsmisse, Atelier 1999. Udsolgt
 • Humle, Susse, Skilles uden skrammer, Ashehoug
 • Hendrix, H., Kærlighed og samliv, Borgen 1990
 • Simon, J.S., Imago. Kærlighedens terapi. Dansk Psykologisk Forlag 2005.
 • Seidenfaden K, Draiby.P, Det levende parforhold, 2007. Primær
 • Fasting, N., Seksualitet, selvudvikling og tantra, Borgen.
 • Mann, Den hellige seksualitet, Hovedland
 • Chia, M. & Chia, M., Den seksuelle puls, Hovedland 2002

Spiritualitet

 • Grof, C. & S., Psykiske kriser, Borgen 1992