Psykoterapeut: Hvad kan uddannelsen bruges til?

Hvad laver en psykoterapeut?

Psykoterapeutuddannelsens formål
Uddannelsens formål er at uddanne psykoterapeuter til, på forsvarlig og professionel vis, at kunne bestride hvervet som psykoterapeut – både i privat og offentligt regi.

Det er ligeledes et formål at uddanne dig til at kunne vælge mellem de metoder, der bliver undervist i på PUC, set i relation til dine fremtidige klienters problematikker og personlighed, på et fagligt grundlag,

Opgradering af faglige og personlige kompetencer
Ud over målet om at blive praktiserende psykoterapeut er der mange af vores studerende, som har valgt at tage uddannelsen for at opkvalificere sig inden for deres fag, fx læger, sygeplejersker, pædagoger og lærere. Og endelig er der nogle, der primært tager uddannelsen med en personlig udvikling for øje.

Hos PUC vil du også få større forståelse for psykologiske dynamikker i de relationer og gruppesammenhænge, du indgår i, idet vi arbejder i både teori og praksis med kommunikation, tilknytningsmønstre og kontakt mellem mennesker. På den måde kan du allerede på grunduddannelsen bruge nyerhvervede kompetencer i dit nuværende arbejds- og privatliv.

På det personlige område vil du opnå en større indsigt i din egen historie, dine mønstre og den måde, hvorpå du indgår i private familiære og venskabelige relationer.

Mangfoldige studerende
Vi har blandt vores studerende haft: læge, personalechef, HR-medarbejder, sygeplejerske, pædagog, ingeniør, cand.mag., lærer, sosu-assistent, designer, billedkunstner, mag.art., afspændingspædagog, butiksejer, landmand, sanger, kontorassistent, socialrådgiver, selvstændig erhvervsdrivende m.fl.

Vores færdiguddannede terapeuter arbejder inden for et bredt spektrum af offentlige og private institutioner og i erhvervslivet samt som selvstændige terapeuter.

Læs mere om uddannelsen

PUC- ny tid

Etiske regler for PUC Psykoterapeutisk Uddannelsescenter

På instituttet er alle underlagt etiske regler, såvel studerende…
januar 18, 2023/af Karen Bro
Hvad laver en psykoterapeut?

Hvad kan uddannelsen bruges til?

Drømmer du om at opstarte egen praksis, eller vil du bruge uddannelsen som personlig udvikling? Læs her hvad du kan bruge uddannelsen til.
oktober 8, 2016/af admin
Uddannelsens metode og teori

Teoretisk og metodisk grundlag

Uddannelsens metode og teori på PUC bunder i integrativ psykoterapi, solidt funderet i den neuroaffektive udviklingspsykologi. Læs om teori og metode her..
oktober 8, 2016/af admin

Hvad koster psykoterapeutuddannelsen på PUC

Flere studerende får helt eller delvist uddannelsen betalt af deres arbejdsgiver. Du kan også få uddannelsen til halv pris via bruttolønsordningen.
oktober 8, 2016/af admin
Studieordning for psykoterapeut-uddannelsen

Studieordning for psykoterapeutuddannelsen

Studieordning for 4 årig uddannelse til psykoterapeut på  PUC med en beskrivelse af formål, struktur, indhold, eksamensbeskrivelser, formalia & regler m.m.
november 5, 2016/af admin

Litteraturliste

Pensum indeholder bl.a. Bowlby, Susan Hart, Lars J. Sørensen, Levine, Wennerberg, Jung, Hostrup, Jes Bertelsen m.fl. Se litteraturliste for PUCs 4 årige psykoterapeutuddannelse her.
november 5, 2016/af admin
optagelseskrav og ansoegning-puc

Optagelseskrav og ansøgning

Ansøgeren skal være fyldt 28 år og have færdiggjort en relevant uddannelse. Læs optagelseskravene for PUCs 4 årige psykoterapeutuddannelse her.
november 5, 2016/af admin

PUC – en evalueret og godkendt uddannelse

Sørg for at du vælger en godkendt uddannelse. PUC er anbefalet og godkendt af Dansk Psykoterapeutforening og evalueret af analysefirmaet Reflektor.
januar 3, 2019/af admin

Semesterplan

Semesterplan for psykoterapeut-uddannelsen på PUC. Her kan du se hvordan vores uddannelse er opbygget og hvordan et semester ser ud.
januar 3, 2019/af admin

Uddannelsens opbygning

Grunduddannelsen (de to første år) fokuserer på din egen proces. Overbygningen (år 3-4), fokuserer på dig som terapeut de sidste to år.
januar 3, 2019/af admin
Load more

Nyhedsbreve