Psykoterapeut: Hvad kan uddannelsen bruges til?

Hvad laver en psykoterapeut?

Psykoterapeutuddannelsens formål
Uddannelsens formål er at uddanne psykoterapeuter til på forsvarlig og professionel vis at kunne bestride hvervet som psykoterapeut – både i privat og offentligt regi.

Det er ligeledes et formål at uddanne dig til at kunne vælge mellem de metoder, der bliver undervist i på PUC set i relation til dine fremtidige klienters problematikker og personlighed, på et fagligt grundlag,

Opgradering af faglige og personlige kompetencer
Ud over målet om at blive praktiserende psykoterapeut er der mange af vores studerende, som har valgt at tage uddannelsen for at opkvalificere sig inden for deres fag, fx læger, sygeplejersker, pædagoger og lærere. Og endelig er der nogle, der primært tager uddannelsen med en personlig udvikling for øje.

Hos PUC vil du også få større forståelse for psykologiske dynamikker i de relationer og gruppesammenhænge, du indgår i, idet vi arbejder i både teori og praksis med kommunikation, tilknytningsmønstre og kontakt mellem mennesker. På den måde kan du allerede på grunduddannelsen bruge nyerhvervede kompetencer i dit nuværende arbejds- og privatliv.

På det personlige område vil du opnå en større indsigt i din egen historie, dine mønstre og den måde, hvorpå du indgår i private familiære og venskabelige relationer.

Mangfoldige studerende
Vi har blandt vores studerende haft: læge, personalechef, HR-medarbejder, sygeplejerske, pædagog, ingeniør, cand.mag., lærer, sosu-assistent, designer, billedkunstner, mag.art., afspændingspædagog, butiksejer, landmand, sanger, kontorassistent, socialrådgiver, selvstændig erhvervsdrivende m.fl.

Vores færdiguddannede terapeuter arbejder inden for et bredt spektrum af offentlige og private institutioner og i erhvervslivet samt som selvstændige terapeuter.