Vores idégrundlag

Integrativ psykoterapi.

Med udgangspunkt i neuroaffektiv udviklingspsykologi og gennem de studerendes egen-proces gives et overblik over – og indblik i forskellige terapiformer og deres respektive metoder.

Uddannelsen er målrettet mennesker, der ønsker at skabe et solidt fagligt og holistisk fundament for sig selv og andre.

Uddannelsen er bygget op omkring en række temaer:

  • Barndom og opvækst: biografiarbejde og nære relationer
  • Psykologiske udviklingsteorier: tilknytning og forsvar
  • Det terapeutiske rum: relation, kontakt og fordybelse
  • Terapeutiske metoder: samtale, kunstterapi og kropsterapi
  • Kollektiv udvikling: Myter, eventyr, fødsel, død, bevidsthed
  • Psykisk krise: sårbarhed, sorg, angst, misbrug, forstyrrelser
  • Voksne relationer: parforhold, seksualitet, gruppedynamik
  • Terapeutrollen: etik i behandlerrollen, stresshåndtering.

Se studieplaner på www.puc-kbh.dk under uddannelsen.

Neuroaffektive udviklingspsykologi bygger bl.a. på Daniel Stern og P. Fornagy og der undervises i terapeutisk metode med fokus på relation, kontakt og ressourcer i chok-traumeterapi udviklet af Peter Levine oa.; metoder der også giver konkrete værktøjer til selvforvaltning via stresshåndtering. Uddannelsens kropsterapeutiske indføring hviler også på Alexander Lowen og bodynamic’s kropsanalyse på baggrund af Eric H. Eriksson.

Den analytiske psykologi som beskrevet af C.G.Jung (1875-1961) har altid været en stor inspirationskilde på PUC i arbejdet med det voksne menneskes udviklingskriser. Den analytiske psykologi teori samler og kategoriserer erfaringer omkring menneskets psykiske funktioner. Terapeutiske metoder til selvudvikling afledt af Jungs teorier, skaber kontakt til det ubevidstes kreative dynamikker såvel som konfliktstof gennem f.eks. fordybelse, imagination og kreative udtryksformer som skrivning, drama, tegning, maling, modellering o.a. Ligeledes er vi inspireret af den almenmenneskelighed der udtrykkes gennem myter, eventyr, symboler.

Holistisk tilgang

Vi betragter mennesket som en helhed med flere proceskanaler i en individuel afvejning.
Personen kan således betragtes sammensat af det psykologisk/sjælelige, det kropslige/fysiske og det spirituelle/transpersonlige aspekt.
Ud fra denne 3 deling arbejder vi

Psykologisk: relationsorienteret psykoterapi, gestaltterapi, kunstterapi, drømmearbejde, eksistentiel samtale. De studerendes egen biografi, egne livskriser og klargøring af ressourcer.
Kropsligt: opmærksomhedstræning, kropsorienteret terapi, afspænding, kropsanalyser, bioenergi, åndedræt, Qi Gong,

Spirituelt: meditation, bevidsthedsudvikling, træning af intuition, fordybelse gennem krop.

Læs i øvrigt under Uddannelsen for yderligere information om undervisningens indhold.

Del denne side med dine venner


Sektion: