Uddannelsens formål

Uddannelsens formål er at uddanne psykoterapeuter til på forsvarlig og professionel vis, at kunne bestride hvervet som psykoterapeut, både i privat og offentligt regi.

Det er ligeledes et formål, at uddanne den kommende psykoterapeut til, på et fagligt grundlag at kunne vælge mellem de metoder der undervises i på uddannelsesinstitutionen set i relation til fremtidige klienters problematik og personlighed.

Teori: Gennem læsning og undervisning (oplæg, gruppearbejde) og de studerendes egne oplæg og skriftlige opgaver opbygges teoretisk viden (almenpsykologien er det forskningsbaserede grundlag).

Praksis: På uddannelsen opnås personlig indsigt gennem procesorienteret undervisning, egen-terapi, gruppearbejde og bearbejdning af gruppeprocessen. Desuden vil der i undervisningen være færdighedstræning under direkte supervision.

Teori og praksis: Teori og praksis integreres i undervisningen f.eks. gennem efterbearbejdelse af terapeutisk arbejde, samt gennem feedback på øvelser, færdighedstræning, skriftlige opgaver m.m.

Svære, alvorlige psykiatriske tilstande uddannes de studerende ikke til at varetage.

Vi arbejder i henhold til de gældende etiske regler, som psykoterapeut foreningen har nedskrevet.

Del denne side med dine venner


Sektion: