Uddannelsens formål

Uddannelsens formål er at uddanne kommende psykoterapeuter til på forsvarlig vis, at kunne bestride hvervet som psykoterapeut. Det gælder både på et personligt, teoretisk og fagligt/praktisk niveau. 

Det er ligeledes et formål, at uddanne den kommende psykoterapeut til, på et fagligt grundlag at kunne vælge mellem de metoder der undervises i på uddannelsesinstitutionen set i relation til deres fremtidige klienters problematik og personlighed. Overordnet må den studerende efterhånden også kunne identificere om problemets art overvejende er psykodynamisk eller om der er tale om en udviklingsproces eller mere traditionelt eksistentielle problematikker / livskriser.

Dette opnås ved at den studerende får kendskab til de realtions-, psykodynamisk- og oplevelsesorienterede områders konkrete problemfelter gennem arbejde med teori og metode, praktisk øvelser, færdighedstræning og supervision.

Uddannelsens mål i videre forstand, er at den studerende tilegner sig de gældende etiske regler og at den studerende bliver trænet i at identificere og kvalificerer sig til at arbejde med mere patologiske tilstande af lettere til moderat karakter, det være sig depressive tilstande, angsttilstande, stress-tilstande, sorg- og krisetilstande, diverse overgreb, spiseforstyrrelser. Men også med parforhold og personlig udvikling og vækst.

De studerende bliver desuden trænet i at identificere, men uddannes ikke til at varetage mere alvorlige tilstande såsom, svær depression, meget alvorlige spiseforstyrrelser og andre tilstande med alvorligt misbrug, ej heller at varetage tilstande med suicidal fare, borderline strukturer og andre personlighedsforstyrrelser samt dyssociale personlighedstyper og mere psykotiske tilstande.

Se vores folder.

Del denne side med dine venner


Sektion: