Pris for uddannelsen

Betaling for uddannelsen beløber sig pt. til kr. 32.000 kr. årligt i 4 år, dvs. kr. 2667 kr. mdl. Beløbet betales 4 gange årligt med kr. 8000 kr. hver 3. måned.

Desuden skal den studerende betale for egen individuel terapi ca. 2 gange månedligt 10 måneder pr. år hos en psykoterapeut godkendt af PUC.

Betaling

  • Depositum på 10.000 kr. + 400 kr. i indmeldelsesgebyr betales ved uddannelsen start og depositum fratrækkes det sidste ½ års undervisningsgebyr ved færdiggørelse af uddannelsen.
  • Der skal påregnes  aflønning af censor  i forbindelse med 2 eksamener og betaling af eksterne supervisor i forbindelse med speciale.
  • Øvrige rater betales ligeledes forud i månederne: Oktober ­- Januar – April – Juli.
  • Endvidere må påregnes ekstraudgift til bøger og max. ét årligt weekend-internat.
  • Prisen pristalsreguleres.
  • Betalingen pristalsreguleres årligt med ca. 3% p.a. til runde tal. 

Konto

  • Pengene overføres til konto i Fælleskassen: Reg. 8411 konto-nr. 4128081
  • Husk at anføre reference til betalingen og vores kontonr. i Fælleskassen
  • PUC – Psykoterapeutisk Uddannelsescenter – CVR nr 33105665    P-nr. 101 632 4813

Uddannelse til halv pris (bruttolønsordninger)

Der er flere af vores studerende, som helt eller delvis får betalt deres kurser eller uddannelser af deres arbejdsgiver. Såfremt du ikke har denne mulighed, men ser uddannelsen som relevant i forhold til dit arbejde eller din fremtid, så er der måske mulighed for, at du selv kan få uddannelsen for cirka halv pris. Via en såkaldt bruttolønsordning kan din arbejdsgiver betale kurset eller uddannelsen mod at modregne dette i din bruttoløn. Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge, og du betaler selv, men med dine lønkroner før skat, hvilket oftest kan spare dig for det mellem en tredjedel og det halve.

Læs mere om Bruttolønsordningen hos SKAT

Del denne side med dine venner


Sektion: