Optagelseskriterier

Optagelse på uddannelsen til psykoterapeut – optagelsesbetingelser

Ansøgeren skal være fyldt 28 år og have færdiggjort en relevant mellemlang eller lang uddannelse primært indenfor social eller sundhedsmæssig art.

Desuden skal den studerende, der optages på studiet, have mindst 3 års relevant erhvervserfaring efter gennemførelse af sin grunduddannelse. evt.  anden relevant erhvervserfaring, eller frivilligt arbejde af humanitær karakter.

Ansøgerens modenhed vurderes gennem en personlig optagelsessamtale og baseres i vid udstrækning på om ansøgeren evner at reflektere over egen livserfaring i tilstrækkelig grad.

Skriftlig dokumentation for ansøgerens opfyldelse af optagelseskriterier, f.eks. eksamensbeviser, kursusbeviser, mv. skal vedlægges ansøgningen. Eksamensbeviser kan returneres efter at optagelsesudvalget har godkendt dem. I den skriftlige ansøgning skal indgå en kort levnedsbeskrivelse, begrundelse for anmodning om optagelse samt et kort CV.

Der kan søges optagelse i hhv. kvote 1, 2 og 3.(se studieordning)

Herunder muligheder for at søge optagelse med dispensation.

Dispensation

Ansøgere der optages på dispensation, skal helst have minimum 3 års relevant erhvervserfaring. Ansøgere optages på uddannelsen efter en konkret vurdering, der gives ud fra en helhedsbetragtning, hvor også uddannelsesniveau, alder, modenhed, motivation, og erhvervserfaring klarlægges og vurderes.

Dispensation kan bevilges såfremt optagelsesudvalget vurderer at ansøgeren er i besiddelse af personlige egenskaber kombineret med erfaring i at arbejde med andre mennesker, som vurderes at sætte den pågældende i stand til at gennemføre uddannelsen.

Uddannelsens start og varighed

Uddannelsen tager 4 år og der undervises min. 950 timer herunder gruppearbejde og studiegruppe. der garanteres min. 750 timer med lærer. Derudover skal afsættes tid til egen individuel terapi.

Efter 2. år skal de studerende selv have klienter i psykoterapeutiske forløb.

Den studerende skal selv modtage og bekoste ca. 80-120 timers individuel psykoterapi under studiet fordelt på 60-80 sessioner af 1-1,5 time. Skolen kan henvise til terapeuter der giver studierabat.

Nogle af disse timer kan på sidste år erstattes med supervision. Endvidere vil de studerende modtage supervision indeholdt i uddannelsen.

Der afsluttes inden sommerferien hvert år med et weekend-kursus fra fredag til søndag.

Uddannelsen er deltidsuddannelse, og normalt har de studeende fuldtidsarbejde ved siden af studiet. Den studerende kan søge orlov undervejs og skal afslutte uddannelsen senest 6 år efter påbegyndelse af uddannelsen.

Ansøgning: Ved ansøgning om optagelse på uddannelsen bedes fremsendt en side med oplysning om begrundelse for ansøgning. Desuden en side med beskrivelse af dit livsforløb. Herefter indkaldes du til optagelsessamtale.

Ansøgningen sendes til:

PUC Psykoterapeutisk Uddannelses Center
Platanvej 31  |  1810 Frederiksberg C 
Tlf.: 27 11 9824
Mail: karenbro@puc-kbh.dk

Del denne side med dine venner


Sektion: