Om uddannelsen

Om Psykoterapeutisk uddannelse

Der introduceres til  neuroaffektiv udviklingsteori som overordnet forståelsesramme. Der tegnes et historisk perspektiv gennem undervisning i flere psykologisk udviklingsteorier og i tilknytningsteori. Dette udmunder i den første skriftlige rapport de studerende skal aflevere og fremlægge.

Optagelseskriterier

Ved ansøgning om optagelse på uddannelsen bedes fremsendt:

- en side med oplysning om begrundelse for ansøgning.
- en side med beskrivelse af dit livsforløb.
- et CV med uddannelse, beskæftigelse og evt. erfaring med personligt udviklingsarbejde.

Herefter indkaldes du til optagelsessamtale.

Studieordning

PUCs metodiske tilgang er integrativ psykoterapi. Solidt funderet i en teoretisk begrebsramme. Vi har rødder i flere humanistisk orienterede psykoterapitraditioner og har et holistisk menneskesyn.

Pris for uddannelsen

Betaling for uddannelsen beløber sig pt. til kr. 32.000 kr. årligt i 4 år, dvs. kr. 2667 kr. mdl. Beløbet betales 4 gange årligt med kr. 8000 kr. hver 3. måned.

Desuden skal den studerende betale for egen individuel terapi ca. 2 gange månedligt 10 måneder pr. år hos en psykoterapeut godkendt af PUC.