Metode og teori

PUC bygger sit værdigrundlag og menneskesyn på etiske, holistiske grundlag: Respekt, tolerance, rummelighed samt at hvert menneske er unikt og består af såvel en fysisk del, en mental/psykologisk del samt en sjælelig/åndelig del.

Vores idégrundlag

Uddannelsen er målrettet mennesker, der ønsker at skabe et solidt fagligt og holistisk fundament for sig selv og andre. Med udgangspunkt i neuroaffektiv udviklingspsykologi og gennem de studerendes egen-proces gives et overblik over – og indblik i forskellige terapiformer og deres respektive metoder. Undervisningen er især oplevelsesorienteret og suppleres med faglige oplæg og skriftlige opgaver.