Etiske regler

Etiske Regler for Psykoterapeutisk Uddannelsescenter bygger på Psykoterapeutisk Forums etiske regler

Download som pdf

§ 1. Enhver underviser på PUC skal støtte en elevs eget ønske om udvikling og psykisk sundhed og respekten for klienten går forud for uddannelsens og underviserens interesser.

§ 2. Enhver underviser på PUC er forpligtet til tidsubegrænset at overholde tavshedspligt omkring enhver information underviseren har erhvervet om en elev/ kollega med de undtagelser, der følger af lovgivningen. Forhold der er erfaret om elever i skolens regi kan deles i underviserkollegiet.

§ 3. Tavshedspligten gælder overfor såvel offentlige instanser, som personlige relationer. Tavshedspligten gælder tidsubegrænset.

§ 5. Undervisere der underviser i psykoterapi, har ansvar for at fortsætte egne personlige og faglige udvikling f.eks. i form af efteruddannelse, supervision og egenterapi.

§ 6. Enhver underviser er forpligtet til aldrig at indgå i et seksuelt forhold til sin elev. Såfremt undervisningssituationen udmunder i en forelskelse, er det underviserens ansvar straks at informere uddannelsens ledelse så der kan tages skridt til afslutning af undervisningsforholdet. Ligeledes skal forretningsmæssig omgang undgås, så det neutrale professionelle niveau kan bevares fuldt intakt.

§ 7. En underviser kan fyres med øjeblikkelig varsel, såfremt underviseren ikke overholder de etiske regler f.eks. forsætligt har overskredet sin tavshedspligt eller undlader at lade sig efteruddanne eller supervisere.

§ 8. Såfremt en elev oplever sig dårlig undervist eller behandlet, kan klienten rette henvendelse til uddannelsens ledelse, sekundært Forum for Psykoterapeutiske Uddannelser.

§ 9. Enhver underviser forpligtet til tidsubegrænset, at alt personligt materiale vedrørende elever, i enhver fysisk og elektronisk form, opbevares forsvarligt og utilgængeligt for andre.

§ 10. Som aktuel hovedunderviser for igangværende hold kan man ikke fungere som personlig terapeut for elever på holdet.

§ 11. Dersom en lærer har en personlig relation til en elev eller på et tidspunkt har fungeret som personlig terapeut for en elev pålægges vedkommende at holde viden, der er erfaret privat eller i det terapeutiske rum skarpt adskilt fra viden der er erfaret i undervisningsrummet. For viden der er erfaret i det terapeutiske rum gælder selvsagt de etiske regler for psykoterapeutisk brancheforening.

September 2011

Dette regelsæt er udarbejdet således, at det ligger på skolens hjemmeside.
Regelsættet danner baggrund ved eventuel klage, fra en elev eller kollegas side, evt. i sidste instans til Forum for Psykoterapeutiske Uddannelser i Dansk Psykoterapeut Forening.

Del denne side med dine venner


Sektion: